Fortid - presens perfektum Flashcards Preview

Gosen 2014-2015 > Fortid - presens perfektum > Flashcards

Flashcards in Fortid - presens perfektum Deck (27)
1

Kva brukar me presens perfektum til? 

Å snakke om det me har gjort eller noko som har skjedd. 

Døme: He hablado con Lisa - Jeg har snakket med Lisa

2

Hjelpeverbet haber blir bøygd etter kven som utfører handlinga. 

Korleis blir haber bøygd i dei ulike personane? 

he –   jeg har

has – du har

ha –   han/ho har

hemos – vi har

habéis – dere har

han – de har 

3

Hovudverbet står i partisippform. Korleis lagar du den for ar-verb, er-verb og ir-verb? 

Du tar vekk endingane (ar, er og ir) og legg til ado på ar-verb og ido på er- og ir-verb

hablar -> hablado 

comer -> comido

vivir -> vivido 

4

Laura har snakket med moren sin

Laura ha hablado con su madre

5

¿Has estudiado? 
 

Har du studert/gjort lekser?

6

Armando har sett mango dyr i dyreparken
 

Armando ha visto muchos animales en el zoo 

7

Dere har snakket mye

Habéis hablado mucho

8

Laura ha hablado con su madre

Laura har snakket med moren sin

9

 

Vi har dratt på ferie til Spania
 


Hemos ido de vacaciones a España
 

10

Sí, he estudiado mucho.
 

Ja, jeg har studert mye/gjort mye lekser

11

¿Qué países has visitado? 
 

Kva land har du besøkt?

12

Du har snakket

Has hablado

13

Ja, jeg har studert mye/gjort mye lekser

Sí, he estudiado mucho.
 

14

He hablado

Jeg har snakket
 

15

Jeg har bodd i USA

He vivido en EE.UU
 

16

Habéis hablado mucho

Dere har snakket mye

17

Vi har snakket med læreren

Hemos hablado con la profesora

18

Hemos hablado con la profesora

Vi har snakket med læreren

19

De har snakket om fotball

Han hablado sobre fútbol

20


Hemos ido de vacaciones a España
 

 

Vi har dratt på ferie til Spania
 

21

Has hablado

Du har snakket

22

Jeg har snakket
 

He hablado

23

Har du studert/gjort lekser?

¿Has estudiado? 
 

24

He vivido en EE.UU
 

Jeg har bodd i USA

25

Han hablado sobre fútbol

De har snakket om fotball

26

Armando ha visto muchos animales en el zoo 

Armando har sett mango dyr i dyreparken
 

27

Kva land har du besøkt?

¿Qué países has visitado?