Expresar opiniones Flashcards Preview

Gosen 2014-2015 > Expresar opiniones > Flashcards

Flashcards in Expresar opiniones Deck (30)
1

opinión, la

mening

1

Pienso que...

Jeg tenker/synes/mener at....

1

Jeg er enig

Estoy de acuerdo

1

Det er ikke sikkert/sant

(Det stemmer ikke)

No es cierto

2

mening

opinión, la

4

Opino que...

Jeg mener at...

4

No estoy de acuerdo

Jeg er ikke enig/Jeg er uenig

5

Creo que...

Jeg tror at...

7

A mí, me parece que...

Jeg synes/mener at...

8

Opino lo mismo

Jeg mener det samme

10

Jeg er ikke enig/Jeg er uenig

No estoy de acuerdo

11

Jeg synes/mener at...

A mí, me parece que...

12

Es verdad

Det er sant

13

Det er sant

Es verdad

14

Jeg mener at...

Opino que...

15

Jeg mener det samme

Opino lo mismo

17

No es cierto

Det er ikke sikkert/sant

(Det stemmer ikke)

18

Estoy de acuerdo

Jeg er enig

19

Jeg tenker/synes/mener at....

Pienso que...

20

Jeg tror at...

Creo que...

21

Creo que es importante decir la verdad

Eg trur/meinar at det er viktig å snakke sant

22

Opino que es importante estudiar

 

Eg meinar at det er viktig å studere

23

Pienso que es difícil venir a un país nuevo

Eg tenker at det er vanskeleg å komme til eit nytt land

24

Pienso que es difícil buscar trabajo sin papeles

Eg tenker at det er vanskeleg å finne arbeid utan papir (opphaldstillatelse)

25

Pienso que el libro es divertido

Eg tykkjer boka er kjekk/morsom

26

A mí, me parece que la situación es bastante difícil

Eg synes situasjonen er ganske vanskeleg / For meg ser det ut som om situasjonen er ganske vanskeleg

27

Esto es verdad.

Dette er sant.

28

Pienso que el chico ha dicho algo importante

Eg tenker/synes at gutten har sagt noko viktig

29

Creo que la chica ha cometido un error

Eg trur/meinar at jenta har gjort ein feil

30

(No) estoy de acuerdo con esto.

Eg er (ikkje) einig i dette.