Bindeord Flashcards Preview

Gosen 2014-2015 > Bindeord > Flashcards

Flashcards in Bindeord Deck (50)
1

y

og

2

Yo estudio alemán y Alberto estudia frances

Eg studerar tysk og Alberto studerar fransk

3

o

eller

4

Él toca la guitarra, o tal vez es el piano, no recuerdo.

Han spillar gitar, eller kanskje det er piano, eg hugsar ikkje.

5

¿Tienes un hermano o una hermana?

Har du en bror eller en søster?

6

¿Vas al instituto o vas a casa?

Skal du på skulen, eller skal du heim?

7

pero

men

8

Es un libro corto, pero muy interesante

Det er eit kort bok, men veldig interessant

9

aunque

sjølv om

10

Aunque no he estudiado mucho, he sacado una buena nota

Sjølv om eg ikkje har studert mykje, har eg fått ein god karakter

11

Voy a participar en Gosenrevyen aunque no me gusta cantar

Eg skal delta i Gosenrevyen, sjølv om eg ikkje likar å syngje

12

sin embargo

uansett, likevel, til tross for

13

No me gustan las peliculas de horror, sin embargo voy al cine el viernes con mis amigos

Eg likar ikkje skrekkfilmar, likevel drar eg på kino på fredag med vennene mine.

14

No me gusta cantar, sin embargo participo en Gosenrevyen

Eg likar ikkje å syngje, likevel deltek eg i Gosenrevyen

15

porque

fordi

16

No viene porque tiene que estudiar

Han kjem ikkje fordi han må lese/studere

17

como

sidan

18

Como he dormido muy poco esta noche, estoy cansado

Sidan eg har sove veldig lite i natt, er eg trøytt

19

que

som eller at

20

Pienso que es un libro interesante

Eg tykkjer (at) det er ei interessant bok

21

He leído un libro que se llama...

Eg har lest ei bok som heiter...

22

Tengo una hermana que tiene 5 años

Eg har ei søster som er 5 år.

23

ya

allereie

24

ya lo sé

Eg veit det allereie

25

Juan ya ha hecho los deberes

Juan har allereie gjort leksene

26

og

y

27

Eg studerar tysk og Alberto studerar fransk

Yo estudio alemán y Alberto estudia frances

28

eller

o

29

Han spillar gitar, eller kanskje det er piano, eg hugsar ikkje.

Él toca la guitarra, o tal vez es el piano, no recuerdo.

30

Har du en bror eller en søster?

¿Tienes un hermano o una hermana?

31

Skal du på skulen, eller skal du heim?

¿Vas al instituto o vas a casa?

32

men

pero

33

Det er eit kort bok, men veldig interessant

Es un libro corto, pero muy interesante

34

sjølv om

aunque

35

Sjølv om eg ikkje har studert mykje, har eg fått ein god karakter

Aunque no he estudiado mucho, he sacado una buena nota

36

Eg skal delta i Gosenrevyen, sjølv om eg ikkje likar å syngje

Voy a participar en Gosenrevyen aunque no me gusta cantar

37

uansett, likevel, til tross for

sin embargo

38

Eg likar ikkje skrekkfilmar, likevel drar eg på kino på fredag med vennene mine.

No me gustan las peliculas de horror, sin embargo voy al cine el viernes con mis amigos

39

Eg likar ikkje å syngje, likevel deltek eg i Gosenrevyen

No me gusta cantar, sin embargo participo en Gosenrevyen

40

fordi

porque

41

Han kjem ikkje fordi han må lese/studere

No viene porque tiene que estudiar

42

sidan

como

43

Sidan eg har sove veldig lite i natt, er eg trøytt

Como he dormido muy poco esta noche, estoy cansado

44

som eller at

que

45

Eg tykkjer (at) det er ei interessant bok

Pienso que es un libro interesante

46

Eg har lest ei bok som heiter...

He leído un libro que se llama...

47

Eg har ei søster som er 5 år.

Tengo una hermana que tiene 5 años

48

allereie

ya

49

Eg veit det allereie

ya lo sé

50

Juan har allereie gjort leksene

Juan ya ha hecho los deberes