Fotosintese En Respirasie Flashcards Preview

Lewenswetenskap > Fotosintese En Respirasie > Flashcards

Flashcards in Fotosintese En Respirasie Deck (13)
Loading flashcards...
1

Wat is chlorofil?

Groen kleursel in blaarselle wat stralingsenergie vasvang en in glukose verander.

2

Wat is respirasie?

Gebruik suurstof om glukose vir energie af te breek.

3

Wat is die hoogbron van energie

Die son

4

Wat gebruik plante om voedsel te maak vir homself

Koolstofdioksied, water en sonlig

5

Wat is chloroplaste?

Organel in die sel , waar fotosintese plaasvind.

6

Wat is die vergelyking van die proses van fotosintese?

Koolstofdioksied+ water chlorofil op sonlig > glukose + suurstof

7

Wat word as ń by produk vervaardig?

Suurstof

8

Wat is chromatografie?

Tegniek waardeur die komponente van ń mengsel van vloeistowwe of gasse geanaliseer.

9

Wat is stysel?

Glukose wat deur plante as voedsel geberg word; ook kos soos aartappels, rys , brood

10

Wat is sellulose?

Stof wat die selwande van plantselle vorm.

11

Wat is die respirastie vergelyking?

Glukose + suurstof > enegrie + koolstofdioksied + water

12

Wat is fotosintese?

Blare sit stralings- energie om in voedsel vir die plante.

13

Wat is die fotosintese proses

1. Die blaar absorbeer koolstofdioksied van die lug
2. Sonlig energie word met behulp van chlorofil geabsorbeer
3. Die plante se wortels absobeer water
4. Voedsel glukose word vervaardig met water, koolstofdioksied en ligenergie
5. Suurstof word as ń by produk vrygestel.