Frågor Flashcards Preview

Juridik > Frågor > Flashcards

Flashcards in Frågor Deck (13)
Loading flashcards...
1

Vilka är de tre viktigaste verksamhetsformerna för ekonomiska företag?

Handelsbolag, aktiebolag och enskild firma

2

Vad behövs för att starta enskild firma?

Enda som krävs är F-skattsedel

3

Var registrerar man sitt bolag

Alla utom enskild firma och enkelt bolag måste registreras hos Bolagsverket under eget namn.

4

Vilka verksamhetsformer är egna juridiska personer?

Alla förutom enkelt bolag och enskild firma är egna juridiska personer

5

Vad innebär egen juridisk person?

Att företaget har egna skyldigheter/rättigheter och kan sluta avtal, beskattas och stå inför rätten som en egen person.

6

Hur fungerar skuldsättning i ett handelsbolag?

I ett handelsbolag är bolagsmännen obegränsat och solidariskt skyldiga med sina privata tillgångar för bolagets skulder.

7

Vad skiljer ett kommanditbolag från handelsbolag?

Kommandit bolag är en variant av handelsbolag. Enda skillnaden är att i ett kommanditbolag begränsas delägarna sitt ansvar med insatt belopp medan i handelsbolag är man obegränsat ansvariga.

8

Vad krävs det för startkapital för att starta ett aktiebolag?

För privata aktiebolag krävs det 50 000kr och för publika (börsnoterade) bolag krävs det 500 000kr.

9

Vem ansvarar ekonomiskt för fordringar när ett aktiebolag går i konkurs?

I ett aktiebolag går bara ägarnas insatser förlorade. Ägarna ansvarar inte med privata tillgångar för bolagets förluster.

10

Hur styrs ett aktiebolag?

Styrs ytterst av aktieägarna som vid bolagsstämman tillsätter en styrelse. Styrelsen tillsätter sedan en VD som sköter den dagliga driften.

11

Vilka typer av föreningar finns det?

Ekonomiska föreningar som har ekonomiskt vinst i syfte och ideella föreningar som inte har något ekonomiskt syfte. Ekonomiska föreningar täcks av EFL medan ideella föreningar går efter praxis för EFL.

12

Vad är en ekonomisk förenings syfte och hur kan de nå dit?

Deras syfte är att gå i vinst och göra det med hjälp av att ha flera medlemmar som betalar för tjänsten. Ex Coop, HSB och Arla

13

Vad är en stiftelse?

En stiftelse har varken ägare eller medlemmar. Deras syfte är att förfoga en förmögenhet som avsatts för ett visst ändamål enligt särskilda instruktioner från stiftaren. Oftast är en stiftelse från någon som har dött. Ex Nobelpriset.