Fysik C Flashcards Preview

Fysik ABC (HB) > Fysik C > Flashcards

Flashcards in Fysik C Deck (60):
1

Hvad er symbolerne for energi, effekt og tid?

E, P og t.

2

Hvad er enhederne for energi, effekt og tid?

J, W og s. Joule, watt og sekunder. Watt er det samme som joule per sekund.

3

Hvor mange watt forbruger en normal elsparepære?

Typisk værdi: P = 10 W. Pærerne ligger et sted mellem 7-14 W.

4

Hvad er effekten af en elkedel?

Typisk værdi: P = 2000 W.

5

Hvad er SI-enheden for energi?

Joule. Din krop forbrænder 10 millioner joule hver dag.

6

Et køleskab forbruger 200 W. Hvor meget energi bruger køleskabet på et minut?

12 kJ.

7

En hårtørrer forbruger 400 W. Hvor meget energi bruger den på et sekund?

400 J

8

En mobiloplader forbruger 25 W. Hvor meget energi bruger opladeren på 10 sek.?

0,25 kJ

9

Hvor mange sekunder er der på et kvarter?

900 s.

10

Hvor mange sekunder er der på to timer?

7200 s.

11

Hvor mange sekunder er der på 7,5 timer?

27000 s.

12

Et TV bruger 120 kJ på fem minutter. Hvad er TV'ets effekt?

400 W

13

En laptop bruger 40 kJ på syv minutter. Hvad er computerens effekt?

95 W.

14

Et krøllejern bruger 20,0 kJ på et minut. Hvad er krøllejernets effekt?

333 W

15

Hvilke typer mekanisk energi kender du?

1. Beliggenhedsenergi (du står på en stige) 2. Bevægelsesenergi (tennisbold) 3. Rotationsenergi (bowlingkugle) 4. Elastisk energi (trampolin)

16

Hvad kaldes varmeenergi også?

Indre energi. En varm kartoffel har mere varmeenergi end en kold kartoffel. Energien skyldes vibrationer og rotationer i kartoflernes molekyler.

17

Hvilke to energityper starter med bogstavet K?

Kemisk energi: Frigives når bindinger brydes i molekyler, fx sukker eller benzin. Kerneenergi: Frigives ved fusion eller fission.

18

Hvordan kan kerneenergi frigives?

Tunge atomkerner (tungere end jern) har stor bindingsenergi. Energien frigives ved spaltning eller fission. Eksempelvis bruges uran i atomkraftværker. Lette atomkerne frigiver energi, når de smelter sammen ved fusion. Dette sker i alle stjerner, fx. Solen.

19

Hvilken type energi transporteres gennem din krop, hvis du stikker dig på en nål?

Elektrisk energi gå gennem i dine nerveceller.

20

Hvad er forskellen på varmeenergi og strålingsenergi?

Varmeenergi hører til inde i et bestemt stof. Strålingsenergi er udsendelse af energi i form af bølger.

21

Hvad hedder energidiagrammet for en længdespringer?

Kemisk > Kinetisk > Potentiel > Indre. Muskler forbrænder sukker > Manden løber > Manden flyver opad i luften > Manden rammer sandet og bremses op.

22

Hvad hedder energidiagrammet for et frispark i fodbold?

Kemisk > Kinetisk > Potentiel > Indre. Muskler forbrænder sukker > Bolden flyver henad > Bolden flyver opad i luften > Bolden rammer nettet og bremses op.

23

Hvad er energidiagrammet for fabrikation af en kop instant kaffe?

Elektrisk > Indre

24

Hvilket apparat har størst effekt? 1. Laptop 2. Kogekedel 3. Elsparepære 4. Hårtørrer

Kogekedlen ligger på 1-2 kW.

25

Energidiagram. For en cykeltur.

Kemisk > Kinetisk > Indre. Muskler forbrænder sukker > cykel kører fremad > Cyklen bremser op (varmen går tabt i bremseklodser, dæk og asfalt)

26

Hvad betyder symbolerne i formlen: E = m g h

E: Energi m: Masse g: tyngdeacceleration h: højde

27

Hvor meget beliggenhedsenergi har en basketball på 500g ifht. gulvet, når den ligger på kurvens kant (h =3,05 m) ?

E = m g h. E = (0,50 kg) • (9,8 N/kg) • (3,0 m) E = 15 J.

28

Hvor meget beliggenhedsenergi har en kvinde på 100 kg ifht. gulvet, når hun ligger ligger på sofaen (h = 0,3 m) ?

E = m g h. E = (100 kg) • (9,8 N/kg) • (0,3 m) E = 0,3 kJ.

29

Hvor meget kinetisk energi har en cyklist, der holder stille?

E = 0 J.

30

Hvor meget kinetisk energi har en bil på 1,0 ton, som kører med 10 m/s ?

E = 0,5 • m • v • v

E = 0,5 • (1000 kg) • (10 m/s)^2

E = 50 kJ.

 

ABC er 2 fordi massen og hastigheden kun kendes med 2 betydende cifre.

31

Hvor meget kinetisk energi har en cyklist på 60 kg, som kører med 5 m/s ?

E = 0,5 • m • v • v E = 0,5 • (60 kg) • (5 m/s)^2 E = 0,75 kJ.

32

Tilvæksten i indre energi for vand kan skrives: E = m • c • (Ts - Tb). Hvad er enhederne for E og m ?

E - joule. m - kilogram.

33

Tilvæksten i indre energi for vand kan skrives: E = m • c • (Ts - Tb). Hvad er tilvæksten, hvis massen er 1,0 kg og tilvæksten i T er 45 grader celcius?

E = (1,0 • 4180 • 45) J E = 188 kJ.

34

Tilvæksten i indre energi for vand kan skrives: E = m • c • (Ts - Tb). Hvad er tilvæksten, hvis massen er 200 g og tilvæksten i T er 80 grader celcius?

Massen i SI-enheder er: m = 0,200 kg. E = (0,200 • 4180 • 80) J E = 67 kJ.

35

To glas vand blandes. Masserne af vandet er 500 g og 1000 g. Temperaturen er 22 grader C i begge glas. Hvad bliver slutemperaturen?

22 grader C.

36

Du har to glas vand med masse m = 0,20 kg og M = 0,40 kg. Begyndelses-T er henholdsvis 20 og 80 grader C. Hvad bliver slut-temperaturen når vandet fra de to glas blandes?

60 grader C.

37

Du har to glas vand med masse m = 0,25 kg og M = 0,50 kg. Begyndelses-T er henholdsvis 85 og 10 grader C. Hvad bliver slut-temperaturen når vandet fra de to glas blandes?

35 grader.

38

Du glemmer en varm kop kaffe på bænken udenfor. Det er 5 gr. C udenfor. Hvor varm er kaffen da du henter den halvanden timer senere?

5 grader Celcius. Den varme væske har afgivet al din varme energi til den kolde luft.

39

Du glemmer en bakke pomfritter på bordet i kantinen. Det er 18 gr. C i kantinen. Hvor varme er 'fritterne, da du henter den en time senere?

18 grader celcius. Maden har afgivet al den indre energi til omgivelserne.

40

Hvilket system er "lukket"? En dåsetomat. Et glas vand. En elkedel. En isvaffel.

Dåsetomaten. I lukkede systemer kan masse ikke komme ind eller ud.

41

Hvilket system er "lukket"? . Et glas vand. En pude. Et glas syltetøj. En sko.

Syltetøjsglasset. Masse kan hverken komme ind eller ud.

42

Hvilket system er mest isoleret? Et glas juice. En handske. En ske. En termokande.

Termokanden. Her kan kun komme meget lidt energi ind eller ud.

43

Hvilket system er mest isoleret? En par jeans. Et køleskab. En gryde med låg. En gaffel. En æske chokolade.

Køleskabet. Det har tykke, isolerede vægge, som ret godt forhindrer varmeenergi i at trænge ind.

44

En kugle triller ned ad rampen.

 

Hvor er den kinetiske energi størst?

For enden af rampen.

 

Her er al den potentielle energi omdannet til kinetisk energi.

45

En kugle triller ned ad banen.

Kuglen starter i højden 0,80 m.

 

Hvad er hastigheden for enden af rampen?

Denne formel gælder: v2 = 2 g h

 

v = 4,0 m/s.

 

Vi ser bort fra rotationsenergi, energitab pga. gnidning samt vindmodstand.

46

En bold triller ned ad banen.

Kuglen starter i højden 3,33 m.

 

Hvad er hastigheden for enden af rampen?

Denne formel gælder: v2 = 2 g h

 

v = 8,09 m/s.

 

Vi ser bort fra rotationsenergi, energitab pga. gnidning samt vindmodstand.

47

Fire kugler triller ud over bordets kant.

 

De rammer ikke jorden samme sted.

 

Hvorfor?

Kuglernes hastighed er forskellig.

 

Den som ruller hurtigst, flyver længst.

48

De tre kugler på billedet har samme masse:

 

m = 280 g.

 

Hvad er kuglernes potentielle energi ifht. gulvet?

E = m g h

 

E = 8 J.

 

A. B. C er 1: Højden er kun kendt med et betydende ciffer.

49

De tre kugler på billedet har samme masse:

 

m = 0,070 kg.

 

Hvad er kuglernes potentielle energi ifht. gulvet?

E = m g h

 

E = 2 J.

 

A. B. C er 1: Højden er kun kendt med et betydende ciffer.

50

Hvad er kuglens højde i startpositionen ifht. vognen?

Trekantens lodrette katete har længde:

hskrå = 4,0 m . sin 30o

hskrå = 2,0 m.

Til denne højde lægges 3,0 m.

I alt er højden over vognen htotal = 5,0 m.

 

51

Dette kort har ikke noget spørgsmål eller svar.

Nå.

52

Hvor meget kinetisk energi har en sæbekassebil på 10 kg, som kører med 5 m/s ?

E = 0,5 • m • v • v

E = 0,5 • (10 kg) • (5 m/s)^2

E = 0,1 kJ

 

ABC er 1 fordi hastigheden kun kendes med 1 betydende ciffer.

53

Har du elektrisk energi i kroppen?

Ja.

 

Når du mærker noget med fingrene, tungen eller .... Så sendes der elektriske signaler i nervecellerne.

54

Hvor meget mekanisk energi har en bold, som ruller på et bord?

  • Massen er 100 g.
  • Bordet er 0,90 m højt.
  • Bolden ruller med hastigheden 2 m/s.

 

 

 

E = 0,5 • m • v2 + m g h

E = 0,5 • (0,100 kg) • (2 m/s)+ 0,1 kg • (9,82 N/kg) • 0,90 kg

E = 1 J

 

ABC er 1 fordi hastigheden kun kendes med 1 betydende ciffer.

55

Hvor meget mekanisk energi har den røde kugle, der ruller på billiardbordet?

  • Massen er 150 g.
  • Bordet er 0,850 m højt.
  • Bolden ruller med hastigheden 0,335 m/s.

 

 

 

Mekaniske energi er potentiel PLUS kinetisk energi:

E = 0,5 • m • v2 + m g h

 

E=0,5•(0,150kg)•(0,335 m/s)+ 0,150 kg•(9,82 N/kg)•0,850 kg

 

E = 1,26 J

 

ABC er 3 fordi alle oplysningerne i opgaven har ABC=3.

56

Hvad er kuglens højde i startpositionen ifht. vognen,

hvis vinklen ændres fra 30o til 60o ?

Trekantens lodrette katete har længde:

hskrå = 4,0 m . sin 60o

hskrå = 3,5 m.

 

Til denne højde lægges 3,0 m.

I alt er højden over vognen htotal = 6,5 m.

 

57

Hvad er kuglens højde i startpositionen ifht. vognen,

hvis vinklen ændres fra 30o til 10o ?

Trekantens lodrette katete har længde:

hskrå = 4,0 m . sin 10o

hskrå = 0,7 m.

 

Til denne højde lægges 3,0 m.

I alt er højden over vognen htotal = 3,7 m.

 

58

Lysets hastighed i det tomme rum er:

 

c = 3,00 • 108 m/s.

 

Hvor langt bevæger lyset sig på 8,3 minutter?

Afstanden er hastighed gange tid:

s = c • t

Tiden i SI-enheden sekunder: 

t = 8,3 min = 498 s

Afstanden bliver:

s = 1,5 • 1011 m.

Dett er afstanden fra Solen til Jorden.

59

Lysets hastighed i det tomme rum er:

 

c = 3,00 • 108 m/s.

 

Hvor langt bevæger lyset sig på 1,3 sekunder?

Afstanden er hastighed gange tid:

s = c • t

Afstanden bliver:

s = 3,9 • 108 m • 1,3 s

s = 3,9 • 108 m.

Dette er afstanden fra Jorden til Månen.

Vi ser altid Månen, som den så ud for 1,3 sekunder siden.

60

Hvor meget kinetisk energi har en foton?

En foton er en lyspartikel.

 

Den har ingen masse.

 

Alligevel har den kinetisk energi, som afhænger af Plancks konstant (h) og frekvensen af lyset (f):

E = h f