Fysik - Grafer/Giraffer Flashcards Preview

Fysik ABC (HB) > Fysik - Grafer/Giraffer > Flashcards

Flashcards in Fysik - Grafer/Giraffer Deck (5):
1

Grafen viser F mod s: Strækningen går fra 0 til 100.

Enhederne er newton og millimeter.

F vokser lineært: F = 10,5 • s

Hvad kan du udlede fra grafen?

Kraftens arbejde er:

A = F • s • cos(theta)

theta er vinklen mellem F og s.

Arealet under s,F-grafen er arbejdet.

Trekants areal (husk SI-enheder):
A = 0,5 H • G = 0,5 • (10,5 • 0,1 N) • 0,1 m = 0,05 J

2

Grafen viser F mod s: Strækningen går fra 0 til 10.

Enhederne er newton og meter.

F vokser lineært: F = 22 • s

Hvad kan du udlede fra grafen?

Kraftens arbejde er:

A = F • s • cos(theta)

theta er vinklen mellem F og s.

Arealet under s,F-grafen er arbejdet.

Trekants areal (husk SI-enheder):
A = 0,5 H • G = 0,5 • (22 • 10 N) • 10 m = 1,1 kJ.

3

Grafen har tid på x-aksen i sekunder - og strækning på y-aksen.

t går fra 0-100 s. s vokser lineært fra 0 m til 50 m.

Hvad kan du udlede fra grafen?

Grafen viser en bevægelse fremad med konstant fart.

Hastigheden er hældningen: v = dy/dx = ds/dt = (50 m) / (100 s) = 0,50 m/s.

4

Grafen har tid på x-aksen i sekunder - og fart på y-aksen.

t går fra 0-10 s; v vokser lineært fra 0 m til 80 m/s.

Hvad kan du udlede fra grafen?

Jævnt voksende fart er det samme som konstant acceleration.

Hældningen er accelerationen: a = dy/dx = (80 m/s) / (10 s) = 8 m/s/s.

Arealet under grafen er afstanden: s = 0,5 H • G = 0,5 • (80 m/s) • (10 s) = 400 m.

5

Grafen har tid på x-aksen i sekunder - og fart på y-aksen.

t går fra 0-25 ms; v vokser lineært fra 2 til 7 m/s.

Hvad kan du udlede fra grafen?

Jævnt voksende fart er det samme som konstant acceleration.

Hældningen er accelerationen: a = dy/dx = (5 m/s) / (25 ms) = 200 m/s/s.

Arealet under grafen er afstanden: s = 0,5 H • G = (2 m/s) • (25 ms) + 0,5 • (5 m/s) • (25 ms) = 112,5 mm = 0,11 m.