Kræfter og Newtons Love Flashcards Preview

Fysik ABC (HB) > Kræfter og Newtons Love > Flashcards

Flashcards in Kræfter og Newtons Love Deck (42):
1

To kræfter virker i modsat retning. Hvad bliver den resulterende kraft? A = 110 N B = -207 N

F = -97,0 N

2

To kræfter virker i modsat retning. Hvad bliver den resulterende kraft? A = 5 N B = -5,5 N

F = -0,5 N

3

To kræfter virker i modsat retning. Hvad bliver den resulterende kraft? A = 10 N B = -1 N

F = 9 N (Antal betydende cifre er 1)

4

Hvad er enheden for kraft?

Newton

5

Hvad er enheden for tid?

Sekunder

6

Hvad er enheden for tryk?

Pascal (Pa) eller newton per kvadratmeter.

7

Hvad er enheden for acceleration?

Meter per sekund per sekund eller newton per kg.

8

Hvad er enheden for hastighed?

m/s

9

Hvad er forskellen på fart og hastighed?

Hastigheden har en bestemt størrelse og retning. Hastigheden kan angives som en vektor. Farten er altid blot et positivt tal, nemlig længden af hastighedsvektoren.

10

Find farten for hastighedsvektoren v = (3,3) m/s.

4 m/s ABC er 1.

11

Find farten for hastighedsvektoren v = (3,-2) m/s.

4 m/s

12

Find farten for hastighedsvektoren v = (4,5 m/s , -2,4 m/s)

5,1 m/s

13

Find farten for hastighedsvektoren v = (-10 m/s , -2,5 m/s)

Pythagoras giver 10,3077... m/s, som afrundes til svaret: 10 m/s

14

Hvad giver summen af hastighederne: w = (3, 7) m/s u = (1, 2) m/s

v = (4, 9) m/s.

15

Hvad giver summen af hastighederne: w = (-3, 7) m/s u = (1, 1) m/s

v = (-2, 8) m/s

16

Hvad giver summen af hastighederne: w = (5, 0) m/s u = (-5, 5) m/s

v = (0, 5) m/s

17

Hvad giver summen af kræfterne? J = (290, 50) N K = (100, 50) N

F = (390, 100) N

18

Hvad giver summen af kræfterne? J = (-60, 20) N K = (10, 50) N

F = (50, 70) N

19

Hvad er størrelsen af summen af kræfterne? J = (100, 50) N K = (100, 50) N

F = 224 N.

20

Hvad er størrelsen af summen af kræfterne? J = (100, 50) N K = (-100, -60) N

F = 10 N.

21

Hvad er størrelsen af summen af kræfterne? J = (10, 20) N K = (-30, 50) N

F = 73 N.

22

To kræfter virker i modsat retning. Hvad bliver den resulterende kraft? A = 10 N B = -7 N

F = 3 N

23

Hvad siger Newtons 1. lov?

Hvis den resulterende kraft på et objekt er nul, så ændrer hastigheden af objektet sig ikke. Der er to muligheder: Objektet ligger stille. Objektet bevæger sig i en lige linje med konstant hastighed.

24

Hvad siger Newtons 2. lov?

Hvis den resulterende kraft på et objekt er forskelligt fra nul, vil objektets hastighed ændre sig. Der er muligheder: 1. Retningen af v ændres. 2. Størrelsen af v ændres. 3. Både retning og størrelse af v ændres.

25

Hvad siger Newtons 2. lov som en matematisk formel?

F = m a. F er den resulterende kraft (N). m er massen af objektet (kg). a er acceleration (N / kg).

26

Hvad betyder symbolerne i denne berømte formel: F = m a

F = m a. F er den resulterende kraft (N). m er massen af objektet (kg). a er acceleration (N / kg).

27

Hvad siger Newtons 3. lov?

Kræfter kommer ALTID i par. En kraft skyldes at et objekt påvirker et andet. Det andet objekt påvirker det første objekt med samme størrelse kraft, MEN i præcis modsat retning.

28

Hvad kaldes denne lov: "A påvirker B med en kraft. B påvirker A med samme størrelse kraft, MEN i præcis modsat retning."

Newtons tredie lov.

29

Hvad hedder Newtons universelle gravitationslov?

F = - G (m M) / r^2

30

Dette er ikke gravitationskraften. Hvad er galt med ligningen? F = - G (m M) / r

Afstanden, r, skal opløftes i anden potens. F = - G (m M) / r2

31

Dette er ikke gravitationskraften. Hvad er galt med ligningen? F = - g (m M) / r2

Det lille g er symbolet for tyngdeaccelerationen. Stort G er den universelle gravitationskonstant.

32

En masse på 500 g accelereres med 4 m/s/s. Hvad er den resulterende kraft på massen?

2 N

33

En masse på 4,1 kg accelereres med -3,0 m/s/s. Hvad er den resulterende kraft på massen?

F = -12 N.

34

En masse på 3500 g accelereres med 1,1 m/s/s. Hvad er den resulterende kraft på massen?

3,9 N.

35

En kasse med masse 2 kg påvirkes af en kraft F = (6, 0) N. Hvad bliver accelerationen?

a = (3, 0) m/s/s.

36

En kasse med masse 0,55 kg påvirkes af en kraft F = (1, 1) N. Hvad bliver accelerationen?

a = (2 m/s/s , 2 m/s/s).

37

En kasse med masse 32 kg påvirkes af en kraft F = (64, -16) N. Hvad bliver accelerationen?

a = (2,0 , 0,50 ) m/s/s.

38

En mand med masse 110 kg påvirkes af en kraft F = -50 N. Hvad bliver accelerationen?

a = -0,45 m/s/s.

39

En bil med masse 1250 kg påvirkes af en kraft F = 2 kN. Hvad bliver accelerationen?

Mellemregning: a = F / m. a = 1,6 m/s/s. Afrundes til ét betydende ciffer: a = 2 m/s/s.

40

En kugle på 4,1 g accelereres med -3,0 m/s/s. Hvad er den resulterende kraft på massen?

F = -12 mN = -0,012 N

41

En masse på 4,1 ton accelereres med -3,0 m/s/s. Hvad er den resulterende kraft på massen?

F = -12 kN.

42

En kugle på 4,1 g accelereres med 3,0 m/s/s. Hvad er den resulterende kraft på massen?

F = 12 mN = 0,012 N.