Geografía Flashcards Preview

Gosen 15/16 > Geografía > Flashcards

Flashcards in Geografía Deck (62):
1

También hay montañas

Det finst også fjell

2

 

Kva verb brukar du for å seie kvar noko(n) er/befinn seg? 

 

Bruk estar for å seie kvar noko(n) er/befinn seg?

3

Stavanger er vest i Noreg

Stavanger está en el oeste de Noruega

4

Kva ord kan du bruke for å seie at noko finst i eit land?

hay - det er/det finnes

5

strand

playa (la)

6

vest

el oeste

7

bosque (el)

skog

8

 

Kvar er bøkene? 

 

¿Dónde estan los libros?

9

río (el) 

elv

10

I landet mitt finst det masse kyst og masse fjell

En mi país hay mucha costa y muchas montañas

11

capital (la)

hovudstad

12

montaña (la)

fjell

13

país (el)

land

14

Málaga está en el sur de España

Málaga er sør i Spania

15

 

Når brukar du está og når brukar du están?

 

Bruk está når du snakkar om ein ting, bruk están når du snakkar om fleire ting

Bøyg verbet i eintal eller fleirtall etter substantivet

16

Madrid está en el centro de España

Madrid er midt i Spania

17

 

Kvar er Felipe? 

 

¿Dónde está Felipe?

18

land

país (el)

19

Oslo er aust i Noreg

Oslo está en este de Noruega

20

På øya finst det strender, fjell og mange turistar

En la isla hay playas, montañas y muchos turistas

21

by

ciudad (la) 

22

Felipe está en Stavanger?

Felipe er i Stavanger

23

mar (el) 

hav

24

i midten, sentrum

en el centro

25

Madrid er midt i Spania

Madrid está en el centro de España

26

Noruega está en el norte de Europa

Noreg er nord i Europa

27

Stavanger está en el oeste de Noruega

Stavanger er vest i Noreg

28

 

¿Dónde está Felipe?

 

Kvar er Felipe? 

29

Felipe er i Stavanger

Felipe está en Stavanger?

30

 

¿Dónde estan los libros?

 

Kvar er bøkene? 

31

på kysten

en la costa

32

Oslo está en este de Noruega

Oslo er aust i Noreg

33

Noreg har mange fjordar

Noruega hay muchos fiordos

34

playa (la)

strand

35

En mi país hay mucha costa y muchas montañas

I landet mitt finst det masse kyst og masse fjell

36

hovudstad

capital (la)

37

el oeste

vest

38

Noruega hay muchos fiordos

Noreg har mange fjordar

39

En la isla hay playas, montañas y muchos turistas

På øya finst det strender, fjell og mange turistar

40

isla (la) 

øy

41

ciudad (la) 

by

42

el norte

nord

43

innsjø

lago (el)

44

fjell

montaña (la)

45

en el centro

i midten, sentrum

46

hav

mar (el) 

47

el este

aust

48

 

Dei er i sekken din

 

Están en tu mochila

49

en la costa

på kysten

50

elv

río (el) 

51

lago (el)

innsjø

52

Barcelona er på kysten 

Barcelona está en la costa

53

Det finst også fjell

También hay montañas

54

Noreg er nord i Europa

Noruega está en el norte de Europa

55

el sur

sør

56

aust

el este

57

sør

el sur

58

Barcelona está en la costa

Barcelona er på kysten 

59

 

Están en tu mochila

 

Dei er i sekken din

60

øy

isla (la) 

61

Málaga er sør i Spania

Málaga está en el sur de España

62

skog

bosque (el)