Los verbos I Flashcards Preview

Gosen 15/16 > Los verbos I > Flashcards

Flashcards in Los verbos I Deck (28):
1

hablar

å snakke

2

Korleis bøyger du verbet hablar? 

hablo - jeg snakker

hablas - du snakker

habla - han/ho, du høflig snakker

hablamos - vi snakker

habláis - dere snakker (Spania) 

hablan - de snakker, dere snakker (Latin-Amerika)

3

comer

å spise

4

Korleis bøyger du verbet comer?

como - jeg spiser

comes - du spiser

come - han/ho, du høflig spiser

comemos - vi spiser 

coméis - dere spiser (Spania)

comen - de spiser, dere spiser (Latin-Amerika)

5

vivir

å bo

6

Korleis bøyger du verbet vivir? 

vivo - jeg bor/lever

vives - du bor/lever

vive - han/ho, du høflig bor/lever

vivimos - vi bor/lever

vivís - dere bor/lever (Spania)

viven - de bor/lever, dere bor/lever (Latin-Amerika)

7

ser

å være

8

Korleis bøyger du verbet ser? 

Ser er uregelrett

soy - jeg er

eres - du er

es -han/ho, du høflig er

somos - vi er

sois - dere er (Spania)

son - de er, dere er (Latin-Amerika)

9

estar

å være

10

Korleis bøyger du verbet estar?

Estar er uregelrett

estoy - jeg er

estás - du er

está - han/ho, du høflig er

estamos - vi er

estáis - dere er (Spania

)están - de er, dere er (Latin-Amerika) 

11

tener

å ha

12

Korleis bøyger du verbet tener? 

Tener er uregelrett

tengo - jeg har

tienes - du har

tiene - han/ho, du høflig har

tenemos - vi har

tenéis - dere har (Spania)

tienen - de har, dere har (Latin-Amerika)

13

decir

å seie

14

Korleis bøyger du verbet decir? 

Decir er uregelrett

digo - jeg sier

dices - du sier

dice - han/ho, du høflig sier

decimos - vi sier

decís - dere sier (Spania)

dicen - de sier, dere sier (Latin-Amerika)

15

salir

å gå ut

16

Korleis bøyger du verbet salir? 

Salir er uregelrett

salgo - jeg går ut

sales - du går ut

sale - han/ho, du høflig går ut

salimos - vi går ut

salís - dere går ut (Spania)

salen - de går ut, dere går ut (Latin-Amerika)

17

ir

å dra

18

Korleis bøyger du verbet ir? 

Ir er uregelrett

voy - jeg drar

vas - du drar

va - han/ho, du høflig drar

vamos - vi drar

vais - dere drar (Spania)

van - de drar, dere drar (Latin-Amerika)

19

empezar

å starte, begynne

20

Korleis bøyger du verbet empezar?

Empezar er uregelrett og e blir til ie

empiezo - jeg starter

empiezas - du starter

empieza - han/ho, du høflig starter

empezamos - vi starter

empezáis - dere starter (Spania)

empiezan - de starter, dere starter (Latin-Amerika)

21

levantarse

å stå opp

22

responder

å svare

23

escribir

å skrive

24

hacer

å gjøre

25

leer

å lese

26

aprender

å lære

27

dibujar

å tegne

28

llamarse

å hete