Gerundium - Gerundio Flashcards Preview

Gosen 15/16 > Gerundium - Gerundio > Flashcards

Flashcards in Gerundium - Gerundio Deck (6):
1

Kva brukar me gerundium til?

Gerundium blir brukt for å fortelje om noko ein gjer akkurat/held på med.

Den blir brukt på same måte som ing-forma på engelsk (I am talking, we are eating)
 

2

Korleis lagar ein gerundium?


Ein lagar gerundium med eit hjelpeverb, estar. Estar må bøygast i person. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están.

Me lagar gerundiumsform av hovudverbet (det du held på med), ved å ta vekk endinga ar, er, ir og legge på ando eller iendo. Denne gerundiumsforma av hovudverbet er lik i alle personar. 
 

3

Estoy hablando

Jeg (holder på å) snakke
 

4

Estáis hablando

Dere (holder på å) snakke 

5

Emilio está jugando al fútbol

Emilio (holder på å) spille fotball
 

6

Daniel y Gabriela están jugando al fútbol

Daniel og Gabriela (holder på å) spille fotball