H12 Depression (wk4) Flashcards Preview

ontwikkelings-psychopathologie > H12 Depression (wk4) > Flashcards

Flashcards in H12 Depression (wk4) Deck (7)
Loading flashcards...
1

Etiologie: Omgevingsfactoren Depressie

- hoog genetisch risico maakt gevoeliger/gevaarlijker bij negatieve life events
- verschil tussen shared risk factors en nonshared risk factors
- chronic hassles: terugkerend stressoren
- armoede
- mishandeling

2

Etiologie: Omgevingsfactoren Depressie

- hoog genetisch risico maakt gevoeliger/gevaarlijker bij negatieve life events
- verschil tussen shared risk factors en nonshared risk factors
- chronic hassles: terugkerend gedoe
- armoede

3

factoren binnen familie

- depressieve ouder:
1. ouderkind relatie
2 familie cohesie
3. huwelijksproblemen

4

factoren binnen kind

1. slechte fisiologische regulatie
- slaap
-levensfase: pubertijd
- piekeren
- controlerend zijn
2. emotie differentiatie en regulatie (zorgt voor effective bias)
3. hechtingsstijl
4. self-awareness en self-efficacy

5

Etiologie:factoren binnen familie

- depressieve ouder heeft invloed op:
1. ouder-kind relatie: hoge risicofactor emotionele beschikbaarheid, hechting en effectief ouderschap
2 familie cohesie
3. huwelijksproblemen (zorgen voor stress)

6

Etiologie:factoren binnen kind

1. slechte fisiologische regulatie
2. emotie differentiatie en regulatie (zorgt voor effective bias)
3. hechtingsstijl
4. self-awareness en self-efficacy

7

Etiologie:genen an heredity

1. erfelijkheid ouder-kind
2. depressieve symptomen sterker als kind ouder wordt
3. abnormaal functioneren van de amydala
4. Disregulatie neurotransmitters
5. Temperament van kind