Week 2 Flashcards Preview

ontwikkelings-psychopathologie > Week 2 > Flashcards

Flashcards in Week 2 Deck (6)
Loading flashcards...
1

Verschil Affect en Effect

Affect: externe emotie
Effect: interne emotie

2

Welke 5 factoren kunnen hangen samen met een problematische ontwikkeling op het gebied van eten?

o Omgeving: veilig, thuisvoelen
o Verandering door verzorgers
o Verwaarlozing of misbruiking
o Mate van temperament
o Genetische aanleg of anatomie.

3

Welke 3 factoren kunnen hangen samen met een problematische ontwikkeling op het gebied van slaapproblemen?

a) Dag en nachtritme
b) Mate van zelfregulatie:
c) Consequente

4

Welke 3 factoren kunnen hangen samen met een problematische ontwikkeling op het gebied van emotieproblemen?

a) Prenatale factoren (voordat het kind geboren is)
- Geboren met onderwicht
- Vroeggeboorte

b) Culturele factoren: cultuurverandering (adoptie, emigratie)

c) Neurale basis.

5

Social referencing

Emoties afleiden van je ouders

6

Goodness of fit

De persoonlijkheid van de ouders en het kind hebben invloed op de onderlinge interactie