Tabel: Clinical Comparison of Anxiety Disorders (H11, wk4) Flashcards Preview

ontwikkelings-psychopathologie > Tabel: Clinical Comparison of Anxiety Disorders (H11, wk4) > Flashcards

Flashcards in Tabel: Clinical Comparison of Anxiety Disorders (H11, wk4) Deck (4)
Loading flashcards...
1

Separation Anxiety
- Perceptie
- Cognitie
- Affect
- Arousal
- Gedrag
- Interpersonal adjustment

Separation Anxiety

- Perceptie: 'Scheiding' wordt als gevaarlijk gezien

- Cognitie: Geloof van kind dat kwaad/gevaar gevolg bij scheiding is.

- Affect: Intense angst of kwaadheid bij verwachting van, tijdens en na scheiding

- Arousal: Episodes van hyperarousal en slaapproblemen

- Gedrag: Scheiding wordt gemeden of tegengegaan, weigering van naar school gaan en weigering alleen slapen

- Interpersonal adjustment: achteruitgang van relatie met leeftijdsgenoten en van schoolprestaties

2

Fobieën
- Perceptie
- Cognitie
- Affect
- Arousal
- Gedrag
- Interpersonal adjustment

Fobieën
- Perceptie: Specifieke objecten, evenementen of situaties worden als gevaarlijk gezien

- Cognitie: Kind geloofd in katastrofische gevolgen na contact met fobie

- Affect: Intense angst of kwaadheid wanneer kind in aanraking komt met fabie

- Arousal: Episodes van hyperarousal en slaapproblemen

- Gedrag: fobie wordt vermeden

- Interpersonal adjustment: Bij simpele fobieën worden interpersoonlijke problemen beperkt tot fobische situaties. Agorafobieën kunnen wel leiden tot sociale isolatie.

3

Gegeneraliseerde Angststoornis
- Perceptie
- Cognitie
- Affect
- Arousal
- Gedrag
- Interpersonal adjustment

Gegeneraliseerde Angststoornis
- Perceptie: De gehele omgeving wordt gezien als gevaarlijk. Het kind is hyperwaakzaam voor cues mbt gezondheid.

- Cognitie: Kind ziet extreem gevaar in veel kleine dagelijkse prikkels

- Affect: Continue angst = 'Free Floating Anxiety'

- Arousal: Continue hyperarousal en slaapproblemen

- Gedrag: Door piekeren en zorgen geen sociale activiteiten

- Interpersonal adjustment: achteruitgang van relatie met leeftijdsgenoten en van schoolprestaties

4

Panic Disorder
- Perceptie
- Cognitie
- Affect
- Arousal
- Gedrag
- Interpersonal adjustment

Panic Disorder
- Perceptie: Paniekaanval wordt gezien als gevaarlijk. Aandacht focust zich op somatische sensatie en wordt misgeïnterpreteerd als daadwerkelijk gevaarlijk

- Cognitie: Denken dat paniekaanval leidt tot dood of gevaarlijk letsel

- Affect: Tijdens paniekaanval intense angst en tussen aanvallen milde angst

- Arousal: Episodes of extreme hyperarousal en tussendoor milde hyperarousal

- Gedrag: Vermijden van publieke plaatsen voor het geval er een paniekaanval optreed. In dit geval heet het = 'Secondary Agoraphobia'

- Interpersonal adjustment: Wanneer door de paniekaanvallen Agorafobie optreedt resulteert dit in sociale isolatie