Hinduisme og Buddhisme Flashcards Preview

RLE > Hinduisme og Buddhisme > Flashcards

Flashcards in Hinduisme og Buddhisme Deck (25):
1

Hva betyr begrepet karma?

Karma betyr handling eller gjerning.

2

Hva betyr begrepet dharma?

Dharma (i hinduismen) er den hellige loven. Dharma (i buddhismen) er Buddhas lære.

3

Hva er vedaene?

Vedaene er eldgamle religiøse skriftsamlinger i hinduismen.

4

Hva er Moksha?

Moksha er frelse, og betyr at sjelen, atman forenes med Brahman.

5

Hvor og når oppsto buddhismen?

Buddhismen oppsto i Nord-India i ca 400 f.v.t.

6

Hva er de tre tilflukter, (i buddhismen)?

Samsara, Kharma og Dharma.

7

Hvordan kan mennesker nå oppvåkning (i buddhismen)?

Ved å følge Buddhas lære.

8

Hva må du gjøre for å bli lykkelig i buddhismen?

Da må du helt overvinne hat, uvitenhet og grådighet.

9

Hva betyr begrepet samsara?

Samsara betyr enten gjenfødelse eller uopphørlig vandring.

10

(I buddhismen) Hva er den eneste tilstand som ikke tar slutt?

Nirvana

11

Hvem grunnla buddhismen?

Siddharta Gautama

12

Hvordan er de tre tilfluktene i Buddhismen?

Jeg tar min tilflukt til Buddha
Jeg tar min tilflukt til dharma, Buddhas lære
Jeg tar min tilflukt til de som følger Buddhas lære

13

Hva er meningen med kunst i Buddhismen?

Å lære de troende mer om Buddhismen

14

Hva er alle gudene i Hinduismen uttrykk for?

Brahman

15

Hva bestemmer karma (I Hinduismen)?

Hva man blir gjenfødt som

16

Hva har de fleste Hinduer som mål?

Og oppnå frelse - Moksha

17

Hva er de tre veiene i Hinduismen?

Erkjennelsens vei
Handlingens vei
Hengivelsens vei

18

Hva vil det si å resitere?

Å lese en tekst med syngende stemme

19

Hva gjør mange hinduer tidlig på morgenen?

Går ned til elva Ganges, resiterer det berømte Gayatri-mantraet, så tar de litt vann i hånda, drikker noen slurker og dukker hodet under vann tre ganger

20

Når og hvor oppsto Hinduismen?

Den oppsto i Sør-Asia 3000 år f.Kr.

21

Hvordan ser hinduene på historien og tiden?

De ser på universet som om det ikke har noen slutt eller begynnelse, de ser på den som en endeløs rekke av faste perioder. Universet blir skapt, så eksisterer det i en lang periode, før det på nytt blir ødelagt

22

Hvordan er hinduenes syn på Gud?

Hinduene tror på Brahman, en kraft som er i alt. Brahman eksisterer i allt som lever.

23

Hva er et hinduistisk tempel kjent som?

Mandir

24

Hva er de eldste skriftene i buddhismen?

Tipitaka

25

Hva heter et budhistisk kloster?

Kloster