Livssynshumamisme Flashcards Preview

RLE > Livssynshumamisme > Flashcards

Flashcards in Livssynshumamisme Deck (15):
1

Hva er et livssyn?

En helhetlig måte å tenke om menneskelivet og virkeligheten på.

2

Hva la Sokrates stor vekt på?

På det fornuftige og gode i mennesket.

3

Hvilke verdier er viktige i livssynshumanismen?

Gjensidighet, ansvar, respekt og toleranse.

4

Når og hvor ble human-etisk forbund stiftet i Norge?

I Oslo i 1956

5

Hvilke seremonier arrangerer HEF?

Konfirmasjon, gravferd, bryllup og navnefest.

6

Hvem reiste grunnmuren for humanistiske tankeretninger?

Sokrates, Platon og Aristoteles.

7

Hvem setter humanetikere i sentrum?

Mennesker.

8

Hva mener livssynshumanister om Gud og døden?

De mener at det ikke finnes noen Gud, og at det ikke skjer noe etter døden.

9

Hvorfor er menneskerettighetene viktig i humanismen?

Fordi at den sier at mennesker er født like og frie, er like for rettighetene og at det ikke skal være forskjell på noen art.

10

Hva jobber HEF for?

HEF jobber med natur- og miljøvern, krenking av menneskerettighetene og undertrykkelse av kvinner.

11

Hva er navnefest?

Navnefest feirer de nyfødte barna.

12

Hva er konfirmasjon?

Borgelig konfirmasjon bygger på det humanetiske livssynet, og bekrefter at du tilhører HEF.

13

Hva er bryllup?

Bryllup er en seremoni som bekrefter at to mennesker har valgt hverandre.

14

Hva er begravelse?

En begravelse inneholder sang og tale, og er en minnestund om den døde.

15

Hva betyr ordet human?

Menneskelig eller menneskevennlig.