Øve Til Prøve 6. Februar Flashcards Preview

RLE > Øve Til Prøve 6. Februar > Flashcards

Flashcards in Øve Til Prøve 6. Februar Deck (17):
0

Når oppsto Islam?

I midtøsten på 600-tallet

1

Hvor mange muslimer er det i dag?

1.3 milliarder

2

Hva er en profet?

En som har fått et oppdrag av Gud

3

Hvor mange profeter nevner Koranen og hvem var de viktigste?

25 profeter
Nuh
Ibrahim
Musa
Isa
Muhammed

4

Når ble Muhammed født?

I 570 e.v.t

5

Hvem var Muhammed?

Allah sin siste profet

6

Hva betyr Islam?

Det Muhammed forkynte

7

Hva ble Muhammed kalt?

Den levende koranen

8

Hvem er den eneste troverdige kilden i Islam?

Muhammed

9

Er det sånn at bare den arabiske teksten er helt korrekt?

Ja

10

Nevn de fem søylene

- Trosbekjennelse
- Bønnen
- Fasten
- Velferdsbidrag
- Pilegrimsreise

11

Når feires Ramadan?

Den niende måneden i året

12

Hva feires Ramadan med?

Den feires med faste og slutter med id

13

Hvem feirer de Ramadan til?

Allah og de viser medfølelse til de fattige

14

Hva betyr kalligrafi?

Skrivekunst

15

Hva betyr ornamentikk?

Utsmykkingskunst

16

Kan muslimene avbilde Gud?

Nei