Hiragana 2 Flashcards Preview

Japanese > Hiragana 2 > Flashcards

Flashcards in Hiragana 2 Deck (34)
Loading flashcards...
1

Chi

2

Tsu

3

Te

4

To

5

Na

6

Ni

7

Nu

8

Ne

9

No

10

Ha

11

Hi

12

Fu

13

He

14

Ho

15

Ta

16

Chi

17

Tsu

18

Te

19

To

20

Na

21

Ni

22

Nu

23

Ne

24

No

25

Ha

25

Ha

26

Hi

26

Hi

27

Fu

28

He