Historia Flashcards Preview

Bakterier och Virus > Historia > Flashcards

Flashcards in Historia Deck (20):
1

Vad är en epidemin?

En epidemin är när en viss infektion sprider sig till många människor i ett område.

2

Nämn några virus och några bakterier...

- Smittkoppor (virus)
- Pest (bakt.)
- Spanska sjukan (virus)
- Kolera (bakt.)

3

Nämn några barnsjukdomar ?

Mässling (virus), kikhosta (bakt.), scharlakansfeber (bakt.) och difteri (bakt.).

4

Vad är smittkoppor för någon sjukdom?

Det är en luftburen smitta som är ett poxvirus. Dödligheten ligger på 20% ofta genom lunginflammation som uppstår. Smittan har förts vidare till olika länder genom människors förflyttning.

5

Vad är pesten för en sjukdom?

På 1300-talet kallades denna sjukdom digerdöden. 1710-1713-talet var det sista utbrottet i Sverige.
Sjukdomen infekterar blodet, immunceller-lymfknutor, lungorna (lungpest). Lungpest: Smittar direkt mellan människor (hosta).

6

Nämn några andra sjukdomar som var hög dödlighet på förr...

Spanska sjukan, syfilis, lunginflammation, tuberkulos och barnsängsfeber.

7

Vilka ideer var de första om mikroorganismer.

Aristotles och andra trodde att levande organismer kunde uppstå från icke levande material.
År 1546 lade italienska läkare fram teorin om att osynliga organismer orsakade sjukdomar (sjukdomsfrön). Dessa ideer var de första om mikroorganismer.

8

När upptäcktes mikroorganismer för första gången?

Bakterier upptäcktes för första gången år 1674 av Antonie van Leeuwenhoek. Upptäckten gjorde i hans egen gjorda mikroskop.

9

Vem var Louis Pasteur?

Han utförde kända experiment. Uppfann jäsning och pastörisering. En av de större upptäckter är vaccinet.

10

Vem var Robert Koch?

Upptäckaren av bland annat tuberkulos, stafylokocker men även bakterieodling.

11

Vad hände när elektronmikroskopet skapades?

Så småningom cellkulturer där virus kunde isoleras/odlas. Detta var år 1930.

12

Hur arbetade man för att bekämpa de ny upptäckta mikroorganismer?

Paul Ehrlich testade olika ämnen för selektiv effekt mot syfilis.

13

Något mycket speciellt upptäcktes vid 1930-talet, vad var detta ?

En början till antibiotika. Det första kallades sulfonamider som var mycket effektiv mot djur efter detta kom pencellin och sedan många olika slags antibiotika.

14

Hur upptäcktes vaccinationer?

Man upptäckte detta genom mjölkerskor. Dessa hade haft kokoppor och blev då immun mot smittkoppor.

15

Vad är toxoid ?

Inaktiverad form av bakterietoxin ofarligt.

16

Vad är toxoid-vaccin?

Detta var vaccin som gavs till människor blanda annat för stelkramp och kikhosta.

17

Vad ingår i vaccinationsprogrammet för barn i Sverige idag ?

Difteri, kikhosta, stelkramp, polio, Hib, pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund, humant papillomvirus (endast flickor).

18

Vad gjordes för att förhindra tillväxt och spridning av sjukdomsframkallande mikroorganismer?

Joseph Lister: Sterilisering av kirurgiska instrument och sår med fenol.
Florence: Aseptik i sjukvårdarbete.
Ignaz Semmelweis: Handsterilisering med klorkalk.

19

Nämn några viktiga upptäckter som gjorts ?

- 1876 upptäcktes autoklaven av Charles Chamberland.
-1885 upptäcktes autoklavering av kirurgiska instrument och operationskläder av Ernst von Bergmann.
-1888 upptäcktes alkohol för handdesinfektionen av Paul.
- 1889 upptäcktes gummihandsken inför operationer av William.

20

Andra viktiga upptäcker...

• Christian Gram (1853-1938) Gram-färgningen av bakterier
• Sigurd Orla-Jensen Mejeriprodukter- mjölksyrabakterier
• Emil Christian Jensen Renkulturer inom bryggeribranchen
• 1977 Metod för att sekvensera DNA (W. Gilbert & F. Sanger)
• 1983 Polymerase Chain Reaction uppfinns (Kary Mullis)
• 1995 Första mikrobiella genomsekvensen publiseras (H. influenzae) (TIGR)