Hjerte-lunge-redning. HLR Flashcards Preview

X MFEL1010 - Innføring i medisin for ikke-medsinere > Hjerte-lunge-redning. HLR > Flashcards

Flashcards in Hjerte-lunge-redning. HLR Deck (18):
1

Hva er det første du skal gjøre når du ser noen falle om/ finner noen som har falt om.

Du skal sjekke om de er ved bevissthet.

2

Hva er en god huskeregel for hva du må gjøre dersom noen blir akutt syke eller rammet av en ulykke?

BLÅS.
Bevissthet
Luftveier
Åndedrett
Sirkulasjon

3

Hva skjer om du ikke får kontakt med pasienten?

Undersøk om pasienten har frie luftveier.

4

Hva skal du gjøre om pasienten gisper når du legger hodet tilbake?

Gisping er ikke adekvat respirasjon, og du skal likevel starte HLR.

5

Hva bør du gjøre med en gang du har sjekket om pasienten er bevisst, og om han/hun har frie luftveier.

Du må sørge for å skaffe hjelp. Dette kan kreve at du må gå ifra pasienten.

6

Hvor mange kompresjoner skal du ta?

30.

7

Hvordan skal frekvensen være?

100 kompresjoner i minuttet.
Dvs 1,6 i sekundet.

8

Hvor mange innblåsinger skal du gjøre?

2.

9

Hvordan skal du holde hendene når du gjør kompresjoner?

Du skal legge den ene hånden over den andre.

10

Hvordan gjør du innblåsingene?

1. Du må holde for nesa
2. Du må presse hodet litt tilbake.

11

Hva er viktig at du ikke gjør når du gjør innblåsingene?

Ikke blås for hardt (fort), da risikerer du å kun blåse luft inn i magen på pasienten.

12

Mens du blåser, hvor bør du se?

Du må se på brystkassen for å kontrollere at det du gjør fungerer.

13

Hva må du gjøre dersom innblåsingene ikke får brystkassen til å heve seg?

jekk munnen på nytt og rens ut oppkast, blod eller fremmedlegemer. Sjekk at du har adekvat hodebøy og hakeløft.

14

Hvorfor er det viktig å ikke stanse HLR?

Kontinuerlige kompresjoner og innblåsninger er avgjørende for prognosen. Spesielt er det viktig med kontinuerlige kompresjoner, fordi det tar tid å bygge opp trykket som driver sirkulasjonen, og dette trykket faller fort ved opphold i kompresjonene. Avbryt ikke for å undersøke pasienten med mindre han begynner å puste normalt.

15

Hvilke forskjeller er det med kompressjoner /innblåsinger dersom personen er et barn under ett år?

Bruk to fingre for kompresjonene. Når det oppstår hjertestans hos barn skyldes det som oftest drukning,​ eller at de har satt noe i halsen. Ved hjertestans hos barn skal man derfor starte med fem innblåsninger før man fortsetter med 30 brystkompresjoner og to innblåsninger på vanlig måte. Hvis man er alene anbefales det at man utfører hjerte- og lungeredning i ett minutt før man bruker tid på å tilkalle hjelp​

16

Dersom det er flere personer tilstede, hvor ofte bør man bytte på å gjøre HLR?

Bytt hvert tredje minutt.

17

Når skal bytting av person som utfører HLR gjøres?

Helst i innblåsingsfasen, da unngår man opphold.

18

Hva er viktig ved bruk av automatisk defibrillator?

1. If more than one rescuer is present, CPR should be continued
while electrode pads are being attached to the chest;
2. ensure that nobody is touching the victim while the AED is
analysing the rhythm
3. If a shock is indicated, ensure that nobody is touching the victim when the shock is delivered
4. Continue CPR, and follow the instructions given by the AED.