hoofdstuk 3 ondernemingsvormen Flashcards Preview

Recht en contracten > hoofdstuk 3 ondernemingsvormen > Flashcards

Flashcards in hoofdstuk 3 ondernemingsvormen Deck (14):
1

Welke 2 groepen ondernemingsvormen zijn er?

natuurlijke - en rechtspersonen

2

Geef 4 voorbeelden van natuurlijke personen bij ondernemingsvormen

eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap en maatschap

3

Wat bedoelt men dat de eigenaren van een VOF en eenmanszaak hoofdelijk aansprakelijk zijn voor hun schulden?

Dat ze als natuurlijk persoon voor hun totale vermogen, zowel privé als zakelijk kunnen worden aangesproken.

4

Wat kan een natuurlijk persoon doen om zich te beschermen tegen aansprakelijkheid voor het privé vermogen?

Op huwelijkse voorwaarden trouwen en privé bezittingen op de naam van de partner zetten

5

Wat is het urencriterium om gebruik te kunnen maken van bepaalde fiscale (= belastingtechnische) ondernemingsreginlingen?

Men moet minimaal 1225 uur per jaar met de onderneming bezig zijn.

6

Kan een eenmanszaak personeel in dienst hebben?

Ja, maar een persoon is eigenaar en de baas

7

Wat voor belasting betaalt de eigenaar van een eenmanszaak over de winst?

Inkomstenbelasting (box 1)

8

Wat is het kenmerk van een VOF?

Twee natuurlijke personen oefenen een bedrijf onder gemeenschappelijke naam uit.

9

Is een vennootschapscontract verplicht bij een VOF?

Nee, wel verstandig

10

Wat is het verschil tussen een maatschap en een VOF?

Men werkt bij een maatschap niet per se onder gemeenschappelijk naam en de maten zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden maar ieder voor een gelijk deel.

11

Kenmerken Stichting?

1. Rechtspersoon
2. Oprichting via notaris en notariële acte
3. Geen leden
4. Bestuur vertegenwoordigt Stichting en besluit
5. Geen hoofdelijk aansprakelijkheid bestuurders
6. Evt. vennootschapsbelasting over winst
7. Ideëel doel
8. Statuten

12

Wat betekent CV en wat zijn de kenmerken?

Commanditaire vennootschap, VOF met beherende vennoten en stille of commanditaire vennoten die alleen geldschieter zijn. Een commandiet kan wel meedelen in de winst maar bemoeit zich niet met bedrijfsvoering. Een commandiet is alleen aansprakelijk voor het bedrag van zijn deelname.

13

Kenmerken vereniging?

1 Rechtspersoon
2.Oprichting via notaris en notariële acte
3. Leden
3. Besluitvorming in Algemene ~Ledenvergadering
4. Gezamenlijk doel
5. Statuten
6. Geen hoofdelijk aansprakelijkheid bestuurders

14

Besloten Vennootschap. Kenmerken?

1. Rechtspersoon
2. Oprichting bij notariële acte
3. Bestuur door directeuren
4. Algemene vergadering van aandeelhouders
5. Directie niet hoofdelijk aansprakelijk
6. Soms Raad van Commissarissen
7. Directeur krijgt salaris
8. Is de directeur ook eigenaar dan is er een directeur grootaandeelhouder (DGA).