infrequente virusinfecties Flashcards Preview

pediatrie > infrequente virusinfecties > Flashcards

Flashcards in infrequente virusinfecties Deck (18):
1

S/ mazelen

* progressief hogere koorts
* hoesten
* conjuctivitis
* rhinorhee 'catarhaal facies' + rode gezwollen lippen
* koplik spots en daarna rash:
--> koplik spots: precies paar zoutdruppels discreet op de wangmucosa
--> maculopapulair (oren --> naar beneden)
--> confluerend (schilferen week 2)
* wordt soms hemorragische, indrukwekkende rash
* faryngitis
* ulcus van het tongfrenulum

2

VW/ mazelen

* pneumonie: hierdoor heel veel mortaliteit in ontwikkelingslanden
* encefalitis: acuut en samen met mazelen, sequellen ++
* subacute scleroserende panencefalitis: heel laattijdige verwikkeling --> kinderen worden volledig achterlijk, eerst de schoolresultaten (grijze stof) dan motorische stoornissen (witte stof)

3

S/ bof

* incubatie: 2- 3 w
* 30% verloopt subklinisch
* typisch gezicht waarbij oorlel naar buiten wordt gedrukt doordat parotisklier meestal erg gezwollen is
* koorts
* malaise
* uni --> bilaterale parotis
* buikpijn, braken, gestegen amylasen

4

VW/ bof

* virale meningitis en (encefalitis)
--> nt meer zo frequent
* (orchitis unilateraal)
--> goed verlopen --> gn zorgen meer om maken
* (pancreatitis) --> amylasen zijn hier extra gestegen
* (artritis)

5

sequellen/ bof

* (gehoorverlies)
* (mannelijke steriliteit)
--> ongelooflijk zeldzaam, dus als een moeder ongerust is mag je haar hierom geruststellen

6

epidemiologie/ mazelen

* komt nog voor in België, maar ernstig beeld van zeer uigesproken rash zien we hier nog zelden of nooit
--> de meeste mensen zijn immuun: ziekte kan nt ver raken (maar soms toch doorbraak, bv in 2011)
--> Igv vaccinatie% voldoende hoog: mazelen krijgen niet veel kans om zich te verspreiden

7

epidemiologie/ bof

* epidemische curve in 2012
* typisch bij grotere kinder en jongvolwassenen
* slechts 19% vd geïnfecteerden was niet gevaccineerd --> waning immunity?

8

S/ rubella

* lange incubatietijd van 2-3 w
* mild ziektebeeld: koorts, maculopapulaire rash, uitgesproken, maar zacht zalmkleurige uitslag/ rash
* typisch lymfeknopen: occipitaal auriculair (posterior cervicaal) en anterior cervicaal
Dus bij deze drie ketens van halsklieren, moet je aan rubella denken!

9

D/ rubella

serologie voor diagnose

10

zwangerschap en rubella

Een zwangere moet immuun zijn, want rubella is teratogeen: doofheid, oogaantasting, hartaantasting en microcefalie. Daarom moeten jonge vrouwen steeds een hoge titer hebben, anders hervaccineren.

11

algemeen: ziekte van kawasaki (mucocutane lymfekliersyndroom)

* acute systeemvasculitis:
- aantasting van de kleine en middelgrote arteriën
- voorkeur van kransslagaders
* rash maar nog niet geweten welk virus dit geeft
* belangrijkste oorzaak van verworven hartziekten bij kinderen

12

epidemiologie ziekte van kawasaki

* leeftijd: 50% < 2 jaar / 80% < 4 jaar / 90% < 5 jaar
* jongens/ meisjes: 1.5/1
* Europese kinderen in UK: 5.5/100.000
* aziatische kinderen in UK: 14.6/100.000
* mortaliteit: zeker niet te banaliseren
- vroeger gemiddeld 2%
- sinds behandeling met IV IG gemiddeld 0.2%

13

klinische criteria van mucocutane lymfeklierziekten

koorts gedurende minstens 5 dagen + minstens 4 van de volgende criteria:
* bilateraal niet-purulente conjuctivitis (90%)
* roodheid, oedeem, fissuren van de mucosae: lippen, tong of farynx (90%): tong: vnl frambozentong
* oedeem en roodheid van de handpalmen en voetzolen (90%), meestal niet pijnlijk, schilferen nadien af beginnend aan de nagelrand
* polymorf exantheem (90%)
* cervical adenopathie (75%)

atypische vorm, minder criteria maar op echocardio is een coronaire aneurysmata te zien

14

behandeling van de ziekte van kawasaki

combinatie van: IV IG met aspirine (anti-inflammatoir middel).
Behandeling moet op tijd gestart worden: risico op hartaantasting veel minder hoog.
Meeste andere virussen: vreemd om na vijf dagen nog koorts te hebben, dus zeker aan denken.

15

voorkomen tuberculose

alle leeftijden
incidentie laag: met huidige instroom van migranten wordt het duidelijk meer gezien, meer in Oost-Europa en meer door HIV-epidemie

16

kinderen en tuberculose

* bijzonder vatbaar voor veralgemeende infectie: miliaire tbc, tbc meningitis
* worden besmet door (weinig symptomatische) volwassenen: open cavitaire T --> enorm besmettelijk door hoesten
* kinderen zelf zijn niet zo besmettelijk want slechts lage hoeveelheid kiemen

17

diagnose tuberculose

denk eraan bij:
* blijvende koorts
* longinfiltraten
* LP: meningitis met heel fel gedaalde glucose
* pneumonie + meningitis

door:
* intradermale test PPD 2TU voorarm (maar VN bij kinderen (zwak IS), miliaire TBC-
* maagtubages
* quantiferon/ Elispot (in vitro interferon productie): zoeken naar cellen in bloed die TBC-cellen herkennen en IFN produceren

18

behandeling TBC

6-12 m
3 --> 2 GM