Inlärning Flashcards Preview

KOGNITION > Inlärning > Flashcards

Flashcards in Inlärning Deck (17):
1

Inlärning och beteende

Förändringar eller förstärkningar av beteenden sker genom skapandet av nya synapser i hjärnan och förstärkning av existerande via LTP

2

Icke-associativ inlärning sker genom?

sensitisering och habituering

3

Vad innebär habituering?

Minskat svar på ickefarligt stimuli efter upprepad exponering för detta (man hör inte buller efter ett tag, du känner inte dina kläder efter ett tag..)

4

Vad innebär sensitisering?

Om man tillför ett skadligt eller potentiellt farligt stimuli kommer det öka det postsynaptiska svaret (ge en elchock- nästa gång du petar på individen kommer det bli ett mycket starkare reflexmässigt svar)

K+ kanalerna stängs och depolariseringen håller i sig längre.

5

Vad är klassisk betingning?

Det är en omedveten process där man kopplar ihop två stimuli (ett betingat och ett obetingat) med en obetingad respons. Tillslut om det upprepas kommer det betingade stimulit självt att ge samma respons. (Pavlovs hundar)

6

Vad är operant betingning/inlärning?

Operant betingning lär oss att associera ett beteende med dess konsekvens. Därmed lär vi oss att repetera beteenden som ger bra konsekvenser och undvika dem som ger dåliga

7

Beskriv en positiv förstärkning

Något positivt tillkommer (belöning)--> ett beteende ökar

8

Beskriv negativ förstärkning

Negativ förstärkning: ett obehag tas bort.

Om man dricker alkohol kan man göra det på två olilka sätt: antigen för att man får positiva effekter (man blir gladare och piggare) för andra handlar det om att släcka negativa känslor och glömma (man blir av med obehaget, det är alltså negativ förstärkning till skillnad från första personen som det mer var en positiv förstärkning.)

9

Vem är i större riskzon att utveckla beroende?

Den som använder negativ förstärkning som effektor

10

Beskriv positivt straff

Något vi ogillar tillkommer (parkeringsbot, rak höger)

11

Beskriv negativt straff

Något vi gillar tas bort (lördagsgodis, veckopeng, härliga sms)

12

Kan bestraffningar leda till nya beteenden?

Nej, de kan endast utplåna beteenden som redan finns.

13

Hur går utsläckning till?

Om beteendet inte längre förstärks eller inte förstärks tillräckligt ofta kommer det så småningom att upphöra.

14

Vilka beteenden släcks ut svårast?

De som förstärks då och då. (samma princip som dopaminsystemet och benägenheten att spela på casino)

15

Beskriv modellinlärning

Man lär sig av att observera andra och härma deras beteende (barn lär sig forma ord med munnen, se någon annan bränna sig på en varm platta och det klassiska "barn gör inte vad man säger utan vad man gör")

16

Vad är en beteendeanalys?

Den är icke-dömande, det vill säga- talar inte om ett beteende är rätt eller fel utan kartlägger samband mellan stimuli, inre responser, reaktioner och konsekvenser på både kort och lång sikt.

17

Vad står SORK för?

S-situation/stimuli
O- organism
R- reaktion/valt beteende
K- konsekvens, kort sikt
K- konsekvens, lång sikt