Kognition Flashcards Preview

KOGNITION > Kognition > Flashcards

Flashcards in Kognition Deck (24):
1

I processen "tanke till handling"- vilka sensoriska signaler kommer nå bakre associativa cortex och vad heter det med ett finare namn?

Syn från visuella cortex
Hörsel från auditiva cortex
Känsel från somatosensoriska cortex

Bakre multimodala associationscortex

2

Cellsammansättning och funktion i bakre multimodala associationscortex?

Består av en typ av celler som kan ta emot flertalet olika slags sensoriska signaler

Här sätts intrycken ihop till associationer så vi kan koppla dem till relevant info och begrepp för att klara uppgiften

3

Vart kommer bakre multimodala associationscortex att skicka vidare signalerna?

Främre multimodala associationscortex i frontalloben

4

Vad händer i främre multimodala associationscortex?

associationerna sorteras

5

Vad har PMA (premotorcortex) och SMA (supplementärt motorcortex) för funktion i loopen "tanke till handling" ?

Kommer samarbeta med främre associationscortex och skapa en bild samt objektsplanera.

6

Var omvandlas tanken/associationen till handling?

I primära motorcortex

7

Finns det en remissinstans under loopen "tanke till handling" ?

Ja, de basala ganglierna är viktiga för initiering och filtrering av rörelser.

8

Varför är de båda associationsområden lättstörda?

-är en del av arbetsminnet
-ren kemisk aktivitet, lätt att störa

(T.ex. när man ska genomföra vissa handlingar framför publik efter instruktioner som egentligen sitter i ryggmärgen, men man måste tänka ett varv till, eftersom det finns störande stimulin, stresspåslag osv)

9

Var lagras episodiskt minne?

Hippocampus

10

Var lagras semantiskt minne?

mediala temporalloben

11

Var lagras procedurminne?

Basala ganglier

12

Vad är viktigt för priming?

Neocortex

13

Var lagras känslominnen (betingning)

Amygdala

14

Vad är en definition på inlärning?

Inlärning är strukturell modulering av hjärnan

15

Minnets kemi- vilken transmittor är central för minnesbildning och vilka receptorer hör ihop med detta?

Glutamat

NMDA-receptorer

16

Vad kommer inducera synaptisk plasticitet?

Hög glutamatfrisättning (stark upplevelse) kommer leda till att det in den mottagande cellen kommer ske ett ökat Ca2+--inflöde som kommer starta processer inuti cellen.

17

Stegen vid synaptisk plasticitet

-mRNA
-proteinsyntes
-receptorproduktion
-cytoskelett rekonstruktion

18

Plasticitet kort- och långsiktigt

kort: fler mindre synapser kommer bildas med många mindre boutonger

långt: de mindre kommer selekteras bort och det kommer vara kvar kvar färre men starkare boutonger. ( 2 starka ist för 1 stark som det var från början)

19

Hur påverkar stress frontalloberna?

Kopplar ur frontalloberna
akut: kemiskt

långsiktigt: strukturellt

20

Vilka två stora kategorier kan man dela in minnet i?

Deklarativa minnen

Icke-deklarativa

21

Vad består det deklarativa minnet av?

Episodiskt (händelser i livet) och semantiskt minne

kunskaper man medvetet kan återbörda och som man kan redogöra för med ord (t.ex. bild, telefonnummer, berättelse)

22

Vad består icke-deklarativa minnet av?

procedurminnen, priming, känslor/betingning och habituering

inte möjligt att deklarera i ord. (Färdigheter som att cykla, använda en telefon osv)

23

Vad är arbetsminne?

Förmåga att hålla kvar saker i minnet trots att stimulit upphört (sekunder- minuter). Detta används för att kunna uppnå ett visst beteendemål (slå upp telefonnummer och komma ihåg tills det att man slagit in det på telefonen)

24

Hur många objekt kan man hålla i arbetsminnet samtidigt?

7 + - 2

kan ökas med speciella associativa tekniker