Utveckling Flashcards Preview

KOGNITION > Utveckling > Flashcards

Flashcards in Utveckling Deck (12):
1

Vilken roll spelar könshormoner för hjärnans kognitionsutveckling?

-Underlättar reproduktivt beteende
-Man omorganiserar sin upplevelse av omvärlden

2

Vad är pruning?

tillbakabildning av nervceller som inte används

3

Kopplingar och nätverk i hjärnan: barn vs vuxna

Barn har många smala och svaga kopplingar

Vuxna har färre men tjockare och starkare kopplingar
Vuxna har även starkare och mer utvecklade centran.

4

Vad är grejen med barn som har autism?

Deras nervceller kommer inte dit de ska

I början av utvecklingen har de större huvudomfång än andra barn, men efter ett tag kommer det vända helt- hypotes: det är en abnormal PRUNING

5

Vad är barnets "uppgift" förutom att skapa närhet och överleva?

Hinna lära sig allt för att senare bli en kompetent medlem av flocken

Därför är det viktigt med balans mellan närhetssökande (anknytning) och utforskande

6

Vilka substanser är viktiga för anknytning?

Dopamin och Oxytocin

7

Genetiska problem med anknytning, dömt att misslyckas?

Nej, det kan kompenseras med en stimulerande miljö

8

Trygghetscirkeln för bättre anknytning

Två händer: Trygg bas (stödjer barnet utforskande- vakar, hjälper, har roligt tsm)

& säker hamn (välkomnar barnet tillbaka- tröstar, skyddar, njuter av att vara tsm)

9

Vad kännetecknar frontal mognad?

Att uppmärksamheten är riktad mot rätt sak vid rätt tillfälle, att informationen finns i arbetsminnet när den behövs och att responser som går emot långsiktiga mål hejdas.

10

Barn med ADHD

Har en försenad utveckling och prefrontal mognad.
Störst skillnad i tonåren (går i klass 8 men är mogen som en 6:e klassare)

11

Vad innebär lateralisering?

Att en viss funktions neurala mekanismer är lokaliserade främst i ena hemisfären.

12

Vänstersidig motorisk förlamning, var är stroken?

Stroke med vänstersidig motorisk förlamning är skadan till höger i hjärnan ingen påverkan på talet men påverkan på emotionell funktion