Integrated Chinese Level 2 Part 1 Ch. 4 Flashcards Preview

Integrated Chinese Level 2 > Integrated Chinese Level 2 Part 1 Ch. 4 > Flashcards

Flashcards in Integrated Chinese Level 2 Part 1 Ch. 4 Deck (35):
1

xiàng - such as

2

T恤衫

tīxùshān - t-shirt

3

毛衣

máoyī - woolen sweater

4

牛仔褲

niúzǎikù - jeans

5

無論

wúlùn - regardless of

6

需要

xūyào - to need

7

衛生紙

wèishēngzhǐ - toilet paper

8

牙膏

yágāo - toothpaste

9

毛巾

máojīn - towel

10

洗衣粉

xǐyīfěn - laundry powder

11

於是

yúshì - therefore

12

購物

gòuwù - to shop

13

牌子

páizi - brand

14

價錢

jiàqian - price

15

純棉

chúnmián - pure cotton

16

名牌

míngpái - famous brand

17

時髦

shímáo - fashionable

18

哎呀

āiyā - gosh

19

質量

zhìliàng - quality

20

只好

zhǐhǎo - to be forced to

21

道理

dàoli - reason

22

不必

búbì - need not

23

非。。。不可

fēi...bù kě - nothing but ... would do

24

標準

biāozhǔn - criterion; standard

25

物美價廉

wù měi jià lián - attractive goods at inexpensive price

26

在乎

zàihu - to mind; to care

27

同意

tóngyì - to agree

28

難道

nándào - Do you mean

29

好看

hǎokàn - nice-looking

30

pín - glib

31

咱們

zánmen - we; us

32

一會兒

yíhuìr - in a moment; a little while

33

現金

xiànjīn - cash

34

jiā - to add

35

shuì - tax