Introductions & Greetings Flashcards Preview

Japanese > Introductions & Greetings > Flashcards

Flashcards in Introductions & Greetings Deck (30):
0

Nice to meet you

Hajimemashite

1

I am _______

Watashi wa ________ desu

2

Good Morning

Ohayo gozaimasu

3

Good evening

Konbanwa

4

Good night

Oyasumi nasai

5

How are you?

Genki desu ka?

6

What's your name?

Anatano namae wa nandesuka?

7

Can you speak English?

Eigo ga hanasemasuka?

8

I can speak a little Japanese

Watashi wa sukoshi nihongo ga hanasemasu

9

I can't speak Japanese

Watashi wa nihongo ga hanasemasen

10

I'm from (country)...

Watashi wa (country) no syusshindesu

11

How old are you?

Nansai desuka?

12

Hello

Konichiwa

13

Good evening

Konbawa

14

Please

Kudasai OR Onegai shimasu

15

Thank you

Arigato gozaimasu

16

Excuse me/Pardon me

Suminmasen

17

No

iie (ee-aay) Tends to be considered impolite

18

Kind of/maybe/no

Chotto

19

Older Student

Senpai

20

Teacher

Sensei

21

Informal, boy

Kun

22

Informal, girl

Chan

23

Mr/Mrs/Ms

San

24

Welcome

Yōkoso

25

I am well

genki desu

26

I'm sorry

Gomen'nasai

27

Speak slowly, please

Yukkuri hanashite kudasai

28

Repeat, please

Moo ichido onegai shimasu

29

I don't understand

Wakarasen