JavaScript Loop Flashcards

1
Q

Какво е цикъл?

A

Циклите са начин за повтаряне на един и същ код няколко пъти, за да извършим определено действие многократно.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Какви видове цикли познавате?

A

Имаме 3 основни, 2 допълнителни вида цикли и forEach метода:

while
do..while
for (;;)
for...in
for...of
forEach
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

While loop

A

При while цикъла, условието се проверява преди всяка итерация. Докатоусловиетое вярно,кодътот тялото на цикъла се изпълнява
Инструкцията While създава цикъл, който изпълнява блок, докато условието се оценява на истина.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

do..while loop

A

В цикъла do-while първо ще изпълни тялото, след това ще провери условието и, докато е вярно, ще го изпълни отново и отново. Кодът от тялото на цикъла се изпълнява поне веднъж.
Операторът на цикъла do…while създава цикъл, който изпълнява блок, докато условието се оцени като false.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

for (;;)

A

Операторът for цикъл създава цикъл с три незадължителни израза.
1) итератор
Операторът for изпълнява инициализатора само след стартиране на цикъла. Обикновено декларирате и инициализирате променлива на локален цикъл в инициализатора.
2) състояние
Условието е булев израз, който определя дали for трябва да изпълни следващата итерация.
Операторът for оценява условието преди всяка итерация. Ако условието е вярно (или не присъства), то изпълнява следващата итерация. В противен случай това ще прекрати цикъла.
3) итератор
Инструкцията for изпълнява итератора след всяка итерация.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

for…in

A

Цикълът for…in обработва изброимите пропъртита, които са ключове от низове на обект. Дадено свойство може да бъде ключово чрез низ или символ.
Свойството е изброимо, ако има атрибут enumerable, зададен на true.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

for…of

A

for…of loop оператор итерира над итерируем обект, като например:
Built-in Array, String, Map, Set,
Обекти, подобни на масив, като аргументи или NodeList
Дефинирани от потребителя обекти, които реализират протокола на итератора.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

forEach

A

Метод forEach() ви позволява да изпълнявате функция за всеки от нейните елементи .

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Break

A

Break не само спира действието в дадена итерация, но спира и целия цикъл.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Continue

A

Continue спира текущата итерация и принуждава цикъла да започне нова (ако условието позволява).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly