K1. Alfred Nobel Flashcards Preview

Språkporten SAS123 > K1. Alfred Nobel > Flashcards

Flashcards in K1. Alfred Nobel Deck (79):
0

bestå av

consist of

1

ofantligt

immensely
very much, hugely
väldigt mycket, enormt

2

härstamma från

descended from

3

äga rum, äger

take place, taking

4

drabbas (av)

affected (by)

5

försörjning, -en

livelihood,-a

6

gedigen
Utbildning

solid education

7

inrikta

Direct
target

8

förtjust

fond of

9

rederi -et

shipping company

10

stifta
bilda

Found, establish
form

11

uppfinning

invention

12

sysselsatt

busy, engaged (in work, task)

13

läggning -en

disposition, orientation

14

tillbakadragen

introvert

15

avsky, avskyr, avskydde, avskytt

disgust, hate, hated, loathed

hate, dislike
hata, tycka illa om

16

doldis -en

Obscure person

a famous person who avoids publicity

17

framställa, framställer

produce, produce
Fram...... Dynamit

18

anlägga
grunda
bygga
uppföra

Erect/ construct
Found
build
construct/ build/ preform

19

ändamål -et

syfte, målpurpose

20

gåtfull

mysterious

21

oåtkomlig

Inaccessible

22

känneteckna

prägla

characterized

characterize

23

jämlike -n, ar

peer, equal

24

upptäcka

Discover

25

påverka

affect

26

instifta

institute

27

själsfrände -n

soulmate

28

förbindelse

realationship

29

oavbrutet

Constantly
continuously

30

motsägelsefull

contradictory

31

mångsidig

diverse

32

begåvning -en

a talent

33

berest

well traveled

34

omgivning

Company
, people around you

35

arvtagare

heir

36

förvalta

manage, administer

37

insats

contribution

38

utse

choose, nominate, select

39

bortsett från

except for

40

åtrådd

coveted, prized

41

utmärkelse
pris

award, prize

42

ståtlig

stately

43

utrymme -t

accomidation

44

bidra med

contribute

45

smycka

decorate, adorn

46

Vagabond

Wonderer
A person without a destination

47

Tjänare, en

Servant

48

I stort sett

Generellt

49

Fartyg

Ship

50

Mista
Miste livet

Lose
lost their life

51

Lasta

Load, Carry

52

En fastare

More solid

53

Strålande

Brilliant
Fantastic

54

En grubblande läggning

A brooding/ pondering disposition

55

Offentliga sammanhang

Public contexts

56

Ett krut

Powder

57

Vagabond

Wonderer
A person without a destination

58

Tjänare, en

Servant

59

I stort sett

Generellt

60

Fartyg

Ship

61

Mista
Miste livet

Lose
lost their life

62

Lasta

Load, Carry

63

En fastare

More solid

64

Strålande

Brilliant
Fantastic

65

Fredsrörelsen

Peace movement

66

Avsätta

Set aside

67

Förmögenhet

Wealth, fortune

68

Samvete

Conscience

69

Mening

Opinion, sense

70

fredliga

Peaceful

71

gäller

Pertaining to
Apply to

72

Grevinna

Countess

73

"Som skapta för varandra"

Made for each other

74

Anser

consider
Regard

75

förresten

Incidentally

76

Ärvde

Inherited

77

Arvtagare

Heir

78

Förvaltas

managed