K7: Icterus Flashcards

1
Q

Vilka anamnestiska frågor bör man ställa till en patient med ikterus/misstänkt ikterus? (3p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Status vid ikterus? (3p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Primär labprover? (3p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Efter att man fått svar på blodproverna: hur ser algoritmen ut för vidare utredning? (3p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vid isolerad okonjugerad hyperbilirubinemi måste man utesluta hemolys för att kunna sätta diagnosen Gilberts sjukdom. Hur utesluter man hemolys? (2p)

A

Kolla Hb, retikulocyter, LD och haptoglobin. Om alla dessa är normala är diagnosen Gilberts

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad kan man se och inte se vid ultraljud buk? (3p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Orsaker till uttalad stegring (>10x) av aminotransferaserna? (2p)

A

Nekroser eller akut ischemi där hepatocyterna inte klarar av att hålla upp NaK-pump och gör att itnracellulära enzymer läcker ut - ASAT och ALAT läcker ut
Akut virushepatit
A-E
CMV, EBV
Toxisk leverskada - läkemedel, naturpreparat
Ischemisk leverskada - t.ex. kardiogen chock som sänker CO och gör levern hypoperfunderad
Återställs cirkulationen löser problemet
Sjukdomar i skov - exacerbationer av kroniska sjukdomar
Kronisk viral, eller autoimmun
Akut choledochushinder - för att ALP och GT ska stigas ska det vara en enzyminduktion vilket gör tt dessa måste syntetiseras och stiga i cirkulationen d.v.s. krävs några dagar för att dess syntes ska öka, men får man akut avstängning av gallgånar ökar trycket i levern och cellulär integritet skadas vilket gör att ASAT och ALAT läcker ut omedelbart
Kan även vara att gallvägar inte hunnit vidgas än - tar något dygn
De flesta parenkymatösa sjukdomar ger inte smärtan som gallsten kan vara (epigastriet)
Om detta släpper och stenen åker ut av sig själv sjunker proverna snabbt och gallvägarna på bilddiagnostisk ser bra ut får man föreställa sig detta förlopp och att det har spontannormaliserat
D.v.s. man har ont vid gallobstruktion

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Orsaker till lätt/måttlig stegring av aminotransferaser? (3p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Utredning vid dominans av kolestatiska markörer? (2p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Komplikationer till levercirros? (2p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad innebär kirurgiskt icterus? (1p)

A

Obstruktion av gallflöde. Ofta pga obstruerande tumörer eller gallstenar. Leder vanligtvis till dilatation av gallgångar proximalt om hindret

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Kirurgiska orsaker till icterus? (2p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Symptom vid icterus? (2p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad gör man när en patient med kirurgisk icterus kommer till kirurgmottagningen? (3p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad gör man på akuten med dessa patienter? (3p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vilka radiologiska undersökningsmetoder har vi för icteruspatienter? (3p)

A
17
Q

För- och nackdelar med ultraljud? (2p)

A
18
Q

För och nackdelar med CT (2p)

A
19
Q

För- och nackdelar med MR-kontrast? (2p)

A
20
Q

Gallsten: behandlingsalternativ? (2p)

A
21
Q

När bör man ta bort hela gallblåsan? (3p)

A