K7: Leversvikt Flashcards

1
Q

Vad är definitionen av akut leversvikt? (1p)

A

Snabbt progredierande leversjukdom hos tidigare leverfrisk individ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vilka är parametrarna man ska titta på vid diagnos-sättning (akut leversvikt)? (2p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Symptom och kliniska fynd vid akut leversvikt? (2p)

A

Ospecifika symptom som trötthet, illamående och slöhet. Sedan utvecklas ikterus och patienten kan få sepsis eller koma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vanligaste orsakerna till akut leversvikt? (2p)

A
 • Paracetamol
 • Övriga läkemedel
 • Hepatit
 • Ischemi pga cirkulatorisk sjukdomar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hur handlägger man akut leversvikt? (3p)

A
 1. Uteslut orsaker där levertransplantation inte är indicerat (cirros, alkoholleverskada, malign infiltration)
 2. Sök efter etiologin
 3. Kontakta transplantationscentrum
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vilka blodprover kan man ta för att hitta den bakomliggande orsaken? (3p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vilka blodprover kan man ta för att monitorera svårighetsgraden av den akuta leversvikten? (3p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vilka övriga undersökningar kan man göra på en patient med akut leversvikt, förutom blodprover? (2.5p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Minsta tecken till desorientering hos en patient med akut leversvikt bör föranleda ___? (1p)

A

Förflyttning till IVA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hur ser den generella behandlingen ut vid akut leversvikt? (3p)

A
 • Glukosinfusion med natriumtillskott
 • Inhalationsvätska Acetylcystein
 • Undvik sedativa, hepatotoxiska och nefrotoxiska läkemedel
 • Tidigt antibiotika vid minsta tanke om infektion
 • Protonpumpshämmare (pantoprazol)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Indikationer för levertransplantation vid akut leversvikt orsakad av paracetamolintox? (3p)

A
 • pH <7,3 24 timmar efter intoxikationen
 • Laktat > 3 mmol/L
 • PK-INR >6,5 + krea >300 + Encefalopati grad 3-4

Någon av dessa punkter ska vara uppfylld

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hur ser förloppet ut för kronisk leversjukdom? (3p)

A
 1. Leverskada - virus, alkohol, fettlever, läkemedel, autoimmunitet
 2. Kronisk leversjukdom (>6 mån)
 3. Leverfibros
 4. Kompenserad levercirros
 5. Dekompenserad levercirros -> ascites, portal hypertension, encefalopati, varicer, spontan bakteriell peritonit
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad är definitionen av acute-on-chronic liver failure? (2p)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hur skiljer man akut från kronisk leversvikt histologiskt? (3p)

A

Akut = inflammation, syrebrist, förlust av hepatocyter
Kronisk = bindvävsstråk, regenerationsnoduli

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad är det första man ska göra när en patient kommer in med sviktande leverfunktion? (2p)

A

Försöka avgöra om det är kronisk eller akut leversvikt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad är den viktigaste faktorn för prognos av kronisk leversjukdom? (1p)

A

Fibrosstadium

17
Q

Hur många fibrosstadier finns det och vad säger dom olika? (3p)

A

Finns 5 om man räknar med 0, annars 4.
1. Fibrosen är enbart kring portazoner
2. Smiter ut från portazoner
3. Binder ihop portazoner
4. Helt utvecklad med regenerationsnoduli

18
Q

Vilka olika icke-invasiva metoder finns för att undersöka levern och dess fibros? (2p)

A
 • Fibroscan - ljudvågor
 • ARFI - ultraljudsbaserad
 • MR-elastografi (dyr)
19
Q

Vilka blodprover kan man ta för att värdera leverfunktionen? (3p)

A
 • Konjugerat bilirubin
 • Albumin (20 dagars halveringstid -> sjunker långsamt)
 • PK-INR
 • Trombocyter
 • Natrium
20
Q

Förutom fibrosstadium finns det en tabell man kan använda för att skatta prognosen för kronisk leversjukdom. Vad heter den och vilka parametrar kollar den på? (3p)

A

Child-Pugh skalan. Den kollar PK, Albumin, bilirubin, ascites och encefalopatigrad