KANS Flashcards Preview

attack of the clones > KANS > Flashcards

Flashcards in KANS Deck (10):
1

wat zijn de patient profielen bij KANS

profiel 1
- sprake van stoornissen in functies en/of anatomische eigenschappen.
- geen beperkingen in activiteiten en participatie

profiel 2
- sprake van stoornissen in functies en/of anatomische eigenschappen
- beperkingen in activiteiten en participatie problemen
- voor fysio en patient een begrijpelijke en herkenbare samenhang tussen stoornissen, beperkingen, participatieproblemen

profiel 3
- sprake van stoonissen in functies en/of anatomische eigenschappen
- beperkingen in activiteiten en participatieproblemen.
- naar oordeel van fysiotherapeut een discrepantie tussen aanwezige stoornissen en ervaren beperkingen en/of participatieproblemen.
- mogelijk inadequate wijze van omgaan met gezondheidsprobleem

2

wat zijn de prognostische factoren bij KANS

- langdurige aanwezige stress
- depressieve stemming
- irreële beliefs
- catastroferen
- lage tevredenheid met werksituatie
- afnemende belasting en toenemende beperking in activiteiten en participatie

3

wat zijn de meetinstrumenten bij KANS

- PSK
- eventueel aanvullend de DASH

4

wat doet de fysiotherapeut bij inspectie/palpatie bij KANS

- inspecteert/ observeer de
+ kleur
+ zwelling
+ stand
- de provocerende/reducerende activiteiten
- werkhouding
- palpatie voor pijnprovocatie of indruk van spiertonus

5

wat onderzoekt de fysiotherapeut bij een functie- en bewegingsonderzoek bij een patient met KANS

de therapeut inventariseert functies en activiteiten, stoornissen en beperkingen daarin

de therapeut onderzoek;
- gewrichtsfunctie
- spierfunctie
- coordinatie
- sensoriek
- pijn

6

beschrijf de behandeldoelen bij KANS

- patient heeft meer kennis over en inzicht in de klachten
- patient heeft de klachten onder controle
- patient heeft kennis over en inzicht in eigen functioneren
- patient heeft kennis over en inzicht in factoren die van invloed zijn op het herstel
- patient verwerft controle over dynamische evenwicht tussen belasting en belastbaarheid

7

wat is de profielspecifieke informatie voor een patient met KANS

profiel 1
- nadruk op informatie over probleem, belasting tijdelijk verlagen

profiel 2
- nadruk op leren afstemmen van belasting op belastbaarheid en stimuleren van gezond beweeggedraag

profiel 3
- gericht op leren omgaan met probleem met intensieve begeleiden in vorm van oefenprogramma voor geleidelijk opbouwen van lichamelijke en mentale belastbaarheid

8

beschrijf de behandeling van een patient met KANS profiel 1

- behandeling vind plaats op geleide van pijn
- opheffen van stoornissen in functies
- belasting geleidelijk opvoeren tot gewenste niveau
- aandacht voor manier van uitvoeren, coordinatie, ontspannen, stabiliseren ect.

behandelstragegie
- begeleiden over aard probleem en factoren die van invloed zijn.
- stimuleren activiteiten hervatten als klachten zijn afgenomen

- oefenen en sturen van
- gewrichstfuncties
- manuele verrichtingen
- ontspanningsoefeningen
- oefeningen ter verbetering houdings en bewegingsgevoel

9

beschrijf de behandeling van een patient met KANS profiel 2

kan gunstig zijn tijdelijk de belasting te verlagen als dit leidt to vermindering van de klachten

- behandelen op geleide van pijn en vanzelf overgaan naar tijdcontigent

behandelstragetie
- begeleiden over aard probleem en factoren die van invloed zijn.
- stimuleren activiteiten hervatten als klachten zijn afgenomen

- oefenen en sturen van
- gewrichstfuncties
- manuele verrichtingen
- ontspanningsoefeningen
- oefeningen ter verbetering houdings en bewegingsgevoel

10

beschrijf de behandeling van een patient met KANS profiel 3

kan gunstig zijn tijdelijk de belasting te verlagen als dit leidt to vermindering van de klachten

- behandelen op geleide van pijn en vanzelf overgaan naar tijdcontigent

behandelstragetie
- begeleiden over aard probleem en factoren die van invloed zijn.
- stimuleren activiteiten hervatten als klachten zijn afgenomen
- speciaal aandacht besteden aan participatie in het werk

- oefenen en sturen van
- gewrichstfuncties
- manuele verrichtingen
- ontspanningsoefeningen
- oefeningen ter verbetering houdings en bewegingsgevoel