lage rug pijn Flashcards Preview

attack of the clones > lage rug pijn > Flashcards

Flashcards in lage rug pijn Deck (10):
1

wat is Aspecifieke lage rugpijn en wat is specifieke lage rugpijn

rugpijn waarvoor geen aanwijsbare specifieke oorzaak voor de klachten is te vinden. dit is voor ongeveer 90% van de patienten

de pijn in lumbosacrale regio staat op de voorgrond. eventueel met uitstraling in de bil en het bovenbeen

specifieke lage rugpijn is te onderscheiden is
- lumbosacraal radiculair syndroom; radiculaire pijn in 1 been al dan niet gepaard met neurologische uitvaslverschijnselen
- rugpijn als gevolg an mogelijk ernstige onderliggende specifieke aandoening

2

wat is de prognose en het beloop van aspecifieke lage rugpijn

- acute lage rugpijn gaat vaak vanzelf over
- bij 90% leidt het niet tot werverzuim
- mensen die wel verzuimen gaat 75% binnen 4 weken weer hervatten van werk

normaal beloop
wanneer de activiteiten en participatie in de tijd gradueel toenemen tot niveau van voor de klachten. pijn zal vaak verminderen. het kan misschien niet geheel verdwijnen maar het staat niet meer in de weg van activiteiten en participatie

afwijkend beloop
als de beperkingen en participatieproblemen in de tijd niet afnemen maar gelijk blijven of toenemen. een vertraagd herstel is als er in 3 weken geen duidelijke toename is van activiteiten en afname van participatieproblemen

3

wat zijn de rode vlaggen bij lage rugpijn

- begin van lage rugpijn na 50 jr, contineu pjin onafhankelijk van de houding, nachtelijke pijn, algehele malaise, maligniteit in voorgeschiedenis, onverklaarbaar gewichtsverlies = MALIGNITEIT

- recent fractuur (<2jr), eerder wervelfractuur, boven 60jr, laag lichaamsgewicht, ouder met heupfractuur, langdurig corticosteroide gebruik, opvallende lengtevermindering, versterkte thoracale kyfose = OSTEOPOROTISCHE WERVELFRACTUUR

- begin van lage rugpijn voor 20jr, man, iridocyclitis, onverklaarde darmaandoening, vooral nachtelijke pijn, ochtendstijfheid, minder pijn bij liggen/bewegen/oefenen = SPONDYLITIS ANKYLOPOETICA

- ernstige lage rugpijn aansluitend aan trauma = WERVELFRACTUUR

- begin lage rugpijn voor 20jr, palpabel trapje processi spinosi van L4-L5 = ERNSTIGE VORM SPONDYLOLISTHESIS

4

wat zijn de meetinstrumenten bij lage rugpijn

- voor de mate van pijn en andere patient specifieke klachten worden de NRS end e PSK geadviseerd
- voor evalueren van functionele status de QBPDS

NRS, PSK, QBPDS aan het begin en aan het eind van behandelepisode afnemen. NRS, PSK kunnen ook om de 3 weken.

5

beschrijf het onderzoek bij lage rugpijn

onderzoek van de gewrichten van thoracale, lumbale, lumbosacrale WK het bekken heup
- beoordeling per bewegingssegment op uitslag, richting, bewegingsweerstand en eindgevoel, constistentie en provocatie van pijn en uitstraling

onderzoek van de spieren
- lengte, rekbaarheid, eindgevoel, contractiegevoeligheid, rekgevoeligheid, tonus, coordinatie en kracht

uitvoeren van beperkte activiteiten

bij vermoeden van radiculaire uitstraling
- teken van lasegue door straight leg raise
- spierkracht
- vinger-vloer-afstand bij vooroverbuigen (positief bij >25 cm)

6

wat zijn herstel belemmerende factoren voor lage rugpijn

aan rugpijn gerelateerd
- hoge mate van beperking in activiteiten
- uitstralende pijn
- wijdverbreide pijn

individuele factoren
- oudere leeftijd
- slechte algemene gezondheidstoestand

psychosociale factoren
- psychologische en psychosociale stress
- pijngerelateerde angsten en vermijdingsgedrag
- somatisatie
- depressieve klachten

werkgerelateerde factoren
- slechte relaties met collegas
- zware fysieke taakeisen

7

wat zijn de profielen bij lage rugpijn

profiel 1
- Aspecifieke lage rugpijn met een normaal beloop van herstel

profiel 2
- Aspecifieke lage rugpijn met afwijkend beloop zoner dominante aanwezigheid van psychosociale herstelbelemmerende factoren

profiel 3
- Aspecifieke lage rugpijn met een afwijkend beloop met dominante aanwezigheid van psyhosociale herstelbelemmerende factoren

8

beschrijf de behandeling van profiel 1 lage rugpijn

normaal beloop
- stel gerust
- leg uit da de pijn niet ernstig is en vanzelf overgaat
- adviseer geen bedrust
- vermeid adviezen die patient aanzetten tot passiviteit en stimuleer actieve leefstijl
- toename van activiteitn gaa niet samen met beschadiging van strucutren in de rug
- gedoseerde beweging en opbouw van activiteiten het herstel bevordert
- maximaal 3 behandelingen

9

beschrijf de behandeling van profiel 2 lage rugpijn

aspecifieke met afwijkend beloop zonder aanwezigheid psychosociale herstelbelemmerende factoren

- vermijd adviezen over passiviteit en stimuleer actieve leefstijl
- toename van de pijn niet samen gaat met beschadiging van de rug
- stimuleer gedoseerde beweging, opbouw activiteiten en blijven werken
- oefenprogramma dat aansluit op behoefte van de patient
- overweeg bij stoornissen in gewrichtfuncties artrogene mobilisatie of manipulaties, kortdurende massage ter vermindering pijn
- bij werkverzuim langer dan 4 weken afspraken bespreken met bedrijfsarts

als de behandeling na 3 weken geen effect heeft gehad neem contact op met de huisarts.

10

beschrijf de behandeling van profiel 3 lage rugpijn

aspecifieke lage rugpijn met dominante psychosociale herstel belemmerende factoren

- voorlichting en advies krijgen meer nadruk
- oefentherapie ligt meer nadruk bij gedragsmatige principes.

- bij voorkeur graded activity

- als er na 3-6 weken geen effect is contact met de huisarts

- adviseer te blijven bewegen en informeer dat het leidt tot sneller herstel
- benadruk aanwezige psychosociale factoren ongustig op herstel
- besprek beleid met bedrijfsarts indien zwaar lichamelijk werk, lang durend ziekteverzuim
- stimuleer geoseerde beweging,
- tijdcontigent oefenprogramma