Kap. 14 Universell utforming Flashcards Preview

Yrkesutøving > Kap. 14 Universell utforming > Flashcards

Flashcards in Kap. 14 Universell utforming Deck (11):
1

Hva er universell utforming?

Universell utforming er et offentlig krav og har som mål å gi alle mennesker god tilgjengelighet og like muligheter til personlig utvikling. Dette inkluderer ting som rullestol ramper og trafikklys som piper når det er grønt. Å markere ting med gult eller hvitt på en svart bakgrunn gir en god kontrast som de med nedsatt syn lettere kan få øye på.

2

Hvem er universell utforming ment for?

Universell utforming er ment for alle, målet er at alle skal kunne delta i samfunnet på så lik linje som mulig, uansett hvilke forutsetninger de har.

3

Hvem har ansvaret for at prinsippene om universell utforming blir gjennomført?

Regjering har utarbeidet en handlingsplan for universell utforming, og bevilger penger som skal brukes til dette formål både av private og offentlige virksomheter. Fylkeskommunene må også gjøre sitt for at målet skal oppnås.

4

Hva er spesialpedagogikk?

Spesialpedagogikk er satt sammen av flere fag, blant annet medisin, psykologi og pedagogikk. Arbeid med barn og unge som trenger særskilt tilrettelegging bygger på de samme prinsippene som arbeid med barn og unge, men metodene innenfor spesialpedagogikken brukes i enda større grad for å tilpasse tilværelsen for den enkelte.

5

Hva er funksjonshemning?

Funksjonshemning er å ha manglende funksjon i et eller flere organer, som fører til at man mister kroppslige funksjoner som "friske" tar for gitt. Dette kan komme av sykdom, skade eller være medfødt, og det kan variere basert på samfunnets opplevelse av hva som er "normalt".

6

Hva er livskvalitet?

Glede, respekt, mestring. Folk med funksjonshemninger trenger kanskje hjelp til enkelte ting, men respekter de evnene de har. Hvis man får muligheten til å utføre oppgaver på egen hånd leder det til mestringsfølelse og glede, kanskje til og med motivasjon til å ta større utfordringer neste gang. Pass på at du ikke tar disse mulighetene vekk fra funksjonshemmede ved å gi hjelp til ting de kan klare selv. Spør hvis du er i tvil, enten personen selv, eller noen nær personen.

7

Hvorfor er mestring viktig for livskvaliteten?

Mestring fører til at vi vokser og utvikler ferdigheter. Vi blir glade og motiverte når vi klarer å utføre en oppgave, stor eller liten.

8

Hva vil det si å ha store motoriske vansker?

Store motoriske vansker er mangel på eller problemer med å kontrollere sine egne ekstremiteter. Cerebral parese, ryggmargsbrokk, muskelsykdommer, revmatiske sykdommer eller alvorlige skader kan føre til store motoriske vansker.

9

Hvordan kan forholdene i barnehagen og skolen tilrettelegges slik at det kan bygges opp vennskap mellom det funksjonshemmede barnet og resten av gruppen?

Finn leker og aktiviteter som barna kan gjøre sammen, og som den funksjonshemmede eleven er i stand til å være med på. Hvis de kan sitte på gulvet og har en frisk hånd kan kanskje leker som biler, dyr, dinosaurer eller dukker være bra. Eller å trille en ball langs gulvet. Se på hvilke muligheter den funksjonshemmede har og finn ting som passer for både de og resten av gjengen.

10

Gi eksempler på hvordan du kan legge opp rutinene for at barnets selvfølelse skal ble best mulig.

Rutine situasjoner er flotte læringsmuligheter. La eleven gjøre de tingene de kan klare selv. For eksempel vaske hendene, spise selv, trekke opp glidelåsen på jakken. Se på hvilke oppgaver eleven kan mestre og hvilke muligheter de har.

11

Hva står CP for?

Cerebral Parese