Kap. 2 Flashcards Preview

Reglerteknik > Kap. 2 > Flashcards

Flashcards in Kap. 2 Deck (4)
Loading flashcards...
1

Laplacetransformens definition

L{y(t)} = Y(s) = Int( y(t)*exp(-s*t) dt, from 0 to Infinity )

2

När existerar laplacetransformen?

Om det finns ett reellt tal a sådana att

(limes t->Inf) Abs( y(t)*exp(-a*t) ) = 0

3

Statisk förstärkning, K

Överföringsfunktionens värde då s=0, G(0)=K

4

Tidskonstanten, T

K * ( 1 - exp( -1 ) )

ca 0.63 * K