Kapittel 1 Noreg Blir Ein Sjølvstendig Nasjon "DEL 3" Flashcards Preview

Norsk Og Europeisk Historie > Kapittel 1 Noreg Blir Ein Sjølvstendig Nasjon "DEL 3" > Flashcards

Flashcards in Kapittel 1 Noreg Blir Ein Sjølvstendig Nasjon "DEL 3" Deck (10)
Loading flashcards...
1

Politiske parti i 1884 og 1887

Venstre i 1884, Sverdrup og bøndene som støtta han.
Høgre i 1884, dei som støtta kongen og regjeringa.
Det norske Arbeidarparti i 1887, arbeidarar.

2

Kvifor gjekk folk saman i fagforeiningar?

Industralisering og byvekst, dei kjempa for høgare lønn og betre arbeidsforhold.

3

Når kom det almenn røysterett for menn?

1898

4

Skule

Alle barn skulle gå på skule frå 1739
1860 skulle skulen ha eiga bygning
Nye fag, betre lærarutdanning og fleire lærte å lese.

5

Kvifor utvandra nordmenn til Amerika?

Nesten 1 million nordmenn utvandra. Dei vart lova 650 mål jord, lite jord igjen i Noreg.

6

Norsk nasjonalkjensle

Grønlandsferda til Fridtjof Nansen, Internasjonal oppsikt
Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Grieg.

7

Røysterett for kvinner

Fordommar mot dette:
- Heimane vart øydelagde
-Kvinner var meir ufornuftige
- I bibelen stod det at kvinner ikkje hadde same rettar som menn.

I 1913 vart det almenn røysterett for dei over 18 år.

8

Kvifor ville Noreg ut av union med Sverige?

Stor norsk handelsflåte, vi ville ha eigne norske konsulat og utenriksminister.

9

1905

Christian Michelsen vart ny statsminister. Regjeringa gjekk av i protest fordi Kongen nekta å godkjenne lova om eige norsk konslulat stell. Kongen klarte ikkje å danne ny regjering og måtte derfor gå av som konge. Dette blir kalla 7. Junivedtaket. Dette året kom Noreg seg ut av union med Sverige.

10

Kong Haakon 7.

Dansk prins som blei bedt om å bli konge i Noreg, heitte eigentleg Prins Karl. Kong Harald er konge idag.