Kapittel 1 Noreg Blir Ein Sjølvstendig Nasjon "DEL 1" Flashcards Preview

Norsk Og Europeisk Historie > Kapittel 1 Noreg Blir Ein Sjølvstendig Nasjon "DEL 1" > Flashcards

Flashcards in Kapittel 1 Noreg Blir Ein Sjølvstendig Nasjon "DEL 1" Deck (9)
Loading flashcards...
1

Kva anna skjedde i 1814 ( ikkje grunnlova)?

Vi gjekk ut av Danmark-Norge og vart ein stat i Sverige

2

Veto

Tyder " eg forbyr", retten til å nekte å godkjenne vedtak i stortinget

3

Røysterett 1814

Mann, over 25 år, budd i Noreg over fem år. Vere bonde, byborgar med fast eigendom eller embetsmann.

4

Nasjonalkjensla i Noreg

Folk fekk meir å seie i samfunnet, kultureliten- forfattarar, målarar, musikerar og iddrettfolk

5

Når fekk vi ei eiga grunnlov?

17. Mai 1814, Eidsvoll

6

Bondestortinget

1833 var nesten halvparten av representantane på stortinget bønder

7

Ivar Aasen

Samla norske dialekter og skapte nynorsken, rundt 1850

8

Formannskap lovene

1837, dette gav bøndene meir sjølvstyre og meir kontroll over pengesekken. Det skulle haldast valg til kommunestyret kvart år. Vanlige folk kom med i kommunestyret.

9

Marcus Thrane

Ønskte å betre rettane til arbeiderane, han var arbeider sjølv. Ville at arbeiderane skulle stå saman og kjempe for røysterett for alle og billigare varer. Han vart sett i fengsel