Kapittel 1 Noreg Blir Ein Sjølvstendig Nasjon "DEL 2" Flashcards Preview

Norsk Og Europeisk Historie > Kapittel 1 Noreg Blir Ein Sjølvstendig Nasjon "DEL 2" > Flashcards

Flashcards in Kapittel 1 Noreg Blir Ein Sjølvstendig Nasjon "DEL 2" Deck (6)
Loading flashcards...
1

1850-1884

Kamp mellom folkevalde i stortinget og embetsmennene i regjeringa. Bønder og byborgarar går imot embetsmennene.

2

Johan Sverdrup

Byborgar, ville at Stortinget skulle ha meir å seie i politikken i landet. Rekna som grunnleggjaren for parlamentarismen.

3

Søren Jaabæk

Leiar for bøndene etter Ueland døydde. Samanbeidet mellom Jaabæk og Sverdrup skapte ei politisk rørsle som vart til partiet Venstre

4

Parlamentarisme

Vart innført i 1884. Vil seie at ei regjering må ha støtte frå fleirtalet i stortinget.

5

1882

Sverdrup og Venstre vann valget. Kongen måtte be Johan Sverdrup om å bli statsminister og skipe regjering.

6

Årlige samlinga av stortinget

1869, Sverdrup og bøndene som fekk til dette. Regjeringa måtte møte stortinget. Sverdrup måtte endre grunnlova, ikkje enkelt pga. Kong Oskar 2 med veto