kitchen, food, restaurant Flashcards Preview

Haitian Creole Vocabulary > kitchen, food, restaurant > Flashcards

Flashcards in kitchen, food, restaurant Deck (123):
0

serve

sèvi

2

service

sèvis

3

drink (n)

bwason

4

drink (v)

bwe'

5

bowl

bòl

6

bar

ba

7

beer

bye'

8

banana

fig

9

garden

jaden

10

coffee

kafe

11

chicken

vyann poul

12

tomato

tomat

13

onion

zonyon

14

to cook

fe' manje

15

breakfast

manje maten, dejene

16

lunch

manje midi, dejene

17

supper

soupe, manje aswe'

18

dinner

dine, manje aswe'

19

cheese

fromaj

20

charcoal

chabon

21

carve, cut into pieces

dekape

22

candy

sirèt

23

cabbage

chou

24

delicious

bon gou

25

going to have breakfast

prale dejene

26

to boil

bouyi

27

Porridge, pudding

labouyi

28

lettuce

leti

29

salad

salad

30

ice

glas

31

my favorite food

manje m pi renmen

32

bottle

boutèy

33

eggs

ze

34

meat

vyann

35

salt (n)

sèl

36

salt (v)

sale

37

beef

vyann bèf

38

table

tab, tablo

39

cup

tas

40

grain

grenn

41

berry

grenn

42

seed

grenn

43

burp

wote

44

beet

bètrav

45

to bake

anfounen

46

sweet

dous

47

hungry

grangou

48

bread

pen

49

bite

mòde

50

plate

asyèt

51

glass (substance)

ve'

52

fork

fouchèt

53

spoon

kiyè

54

pepper (black)

pwav

55

hot peppers, chili

piman

56

ripe

mi

57

chew

mache

58

dessert

desè

59

vegetable

legim

60

cup, mug

gode

61

rice

diri

62

Red rice and beans

diri kole ak pwa

63

rum

wonm

64

milk

lèt

65

sauce

Sòs

66

ketchup

Sòs tomat

67

thirsty

swaf

68

apple

pòm

69

potato

pòmdetè

70

corn

mayi

71

cook (chef )

kuizinyè

72

fish

pwason

73

butter

74

the food was excellent

manje a te bon apil

75

to taste

goute

76

peas

ti pwa

77

taste, flavor

gou

78

green beans

pwa vet

79

knife

kouto

80

spicy

pike

81

not too spicy

pa twò pike

82

snack, appetizer

Goute

83

Is it expensive?

Li chè?

84

Is it inexpensive?

Li bon mache?

85

menu

Meni

86

tip

tip

87

wine

Diven

88

water

dlo

89

do you know a good restaurant

Ou konnen yon bon restoran?

90

we need a table for.....

Nou bezwen yon tab pou…

91

May I see a menu?

Èske mwen ka gade yon meni?

92

Do you have a menu in english?

Ou gen yon meni an angle?

93

what do you recommend

Kisa ou kòmande?

94

what is good here

Kisa ki pi bon isit la?

95

what's that

Kisa sa ye?

96

fried pork

griyo

97

Can you bring me more water?

Ou kab pote plis dlo pou mwen?

98

Check please.

Kont la souple.

99

Is the tip included

Tip ladan?

100

I am full

Vant mwen plen

101

peanuts

pistach

102

plantain

bannann

103

sweet potato

patat

104

oatmeal

avwàn

105

fried plantain

bannann peze

106

juice

ji

107

orange juice

ji zoranj

108

grapefruit juice

ji chadèk

109

fried

fri

110

fried street food

Fritay

111

sugar

sik

112

tea

te

113

with sugar

ak sik

114

lemon

sitwon

115

bottled water

Dlo nan boutèy

116

sparkling water

Dlo kabonate

117

cola

Kola

118

glass of white wine

Yon vè diven blan

119

glass of red wine

Yon vè diven wouj

120

grilled

Griye

121

Avacodo

Zaboka

122

Coconut

Kokoye

123

Not ripe

Wòwòt