The Body Flashcards Preview

Haitian Creole Vocabulary > The Body > Flashcards

Flashcards in The Body Deck (76):
1

arm

bra

2

back

do

3

elbow

koud-bra

4

fingernail

zong

5

hand

men

6

bone

zo

7

ear

zorey

8

face

figi

9

hair

cheve

10

head

tèt

11

heart

12

eye

zye

13

foot

pye

14

chest

pwatrin

15

mouth

bouch

16

tooth

dan

17

throat

gòj

18

leg

janm

19

knee

jenou

20

neck

kou

21

tongue

lang

22

nose

nen

23

skin

po

24

lips

po bouch

25

stomach

vant

26

shoulder

zepòl

27

toe

zòtèy

28

parts of the body

manm kò

29

body

30

ankle (2)

chevi, je pye

31

foot joints

jwenti pye

32

heel

talon

33

sole of the foot

pla pye

34

chin

manton

35

thigh

kuis

36

butt

bounda, deyê

37

belly button

vant bouton

38

breast

tete

39

arm pit

anba bra

40

knuckle

jwenti

41

wrist

ponyèt

42

hip

anch

43

cheeks

Bò figi

44

jaw

machwé

45

forehead

fwon

46

finger

dwèt

47

brain

sèvo

48

beard

bab

49

to brush hair

bwose te't

50

skinny

mens

51

voice

vwa

52

to shave

fe' bab

53

bald

chòv

54

naked

toutouni

55

Palm of hand

Pla

56

Temple

Tanp

57

Gums

Jansiv

58

Gums

Jansiv

59

Collar bone

Zo salyè

60

Lung

Poumon

61

Navel

Lonbrit

62

Abdomen

Bavant

63

Penis

Pijon

64

Testicle

Grenn

65

Groin

Lenn

66

Scrotum

Sak grenn

67

Side

Flan

68

Rib

Zo kòt

69

Spine

Zo rèldo

70

Lower back

Senti do

71

Muscle

Mis(k)

72

Forearm

Bwa ponyèt

73

Thumb

Gwo pous

74

Knee cap

So jenou

75

Calf

Mòlèt

76

Eyebrows

Sousi