When Flashcards Preview

Haitian Creole Vocabulary > When > Flashcards

Flashcards in When Deck (62):
0

first

premye

2

last, past

de'nye

3

not yet (2)

pa anko', pa pako

4

start

kòmanse

5

before

anvan

6

until

jis, jiska

7

time

tan`

8

when

le'

9

again

anko

10

always

toujou

11

never

pa janm

12

wait

tann

13

often

fwa, souvan

14

yet

deja

15

early (2)

bone', annavans

16

in advance, beforehand

davans

17

during

pandan

18

delay

retade

19

already

deja

20

in a little while

tale'

21

in a brief moment

ti tale'

22

a little while ago

tale' a

23

once, one time

yon fwa

24

immediately

sanzatann

25

ever

janm, janmen

26

almost

prèske

27

when (alt)

le'

28

finally

anfen

29

sometimes

pafwa

30

late

anreta, reta

31

before

avan

32

always

toujou

33

soon (2)

nan ke'k jou, tale'

34

still

toujou

35

till

jouk

36

ASAP

le pli vit ke posib

37

now

kounyeya

38

afterwards

le'fini

39

at what time

a kile'

40

moment

moman

41

after

apre'

42

always

toutan

43

at times

ke'k fwa

44

from time to time

detanzantan

45

often

souvan

46

once

onfwa, yonfwa

47

before

anvan

48

awhile

on moman

49

during

pandan

50

when

kile'

51

usually

konn

52

since

depi, piske

53

then (2)

alo', ato'

54

next, after that

answit

55

ago

pase

56

again

anko'

57

Immediately, right away

Tousuit

58

Late

Anreta

59

All the time, constantly

Tout tan

60

Truly

Tout bon

61

Any

Nèpot (positive)

62

Already

Gentan