książkowe Flashcards Preview

happy english > książkowe > Flashcards

Flashcards in książkowe Deck (15):
1

przyczyniać się do czegoś

contribute to sth

2

globalne ocieplenie

global warming

3

brać udział w seminarium

attend a seminar

4

mieć wpływ na coś

have an effect on sth

5

szczegółowy, dokładny

in-depth

6

odkrywać,rozwijać,wprowadzać

develop sth

7

metodą prób i błędów

through trial and error

8

bakterie

bacteria

9

badać

examine

10

poruszać(temat)

bring up (a topic)

11

sympozjum

symposium

12

ośrodek badawczy

a research centre

13

przyczynić się do postępu w czymś

advance sth

14

pozaziemski

extraterrestrial

15

hipotetyczny

hypothetical