państwo i społeczeństwo_p Flashcards Preview

happy english > państwo i społeczeństwo_p > Flashcards

Flashcards in państwo i społeczeństwo_p Deck (15):
1

porozumienie, umowa

agremeent

2

sprzymierzeniec, sojusznik

ally

3

włamanie

burglary

4

rząd

government

5

sędzia

judge

6

przemyt

smuggling

7

reguła, zasada

rule

8

własność

property

9

kara

penalty

10

prawo, przepis, ustawa

law

11

kapłan

priest

12

porwanie

hijacking

13

nadużycie

abuse

14

obywatele

citizens

15

skazany

condemned