polityczny chłam :-) Flashcards Preview

happy english > polityczny chłam :-) > Flashcards

Flashcards in polityczny chłam :-) Deck (15):
1

poprawka do czegoś,zmiana

amendment to sth

2

ustawa

bill

3

większość kwalifikowana

qualified majority

4

kampania oszczerstw

smear campaign

5

partia polityczna

political party

6

anarchistyczny

anarchist

7

gabinet,rząd

Cabinet

8

sprawy publiczne

public affairs

9

wielka koalicja

grand coalition

10

partia wiodąca

leading party

11

pozbawić kogoś praw np.wyborczych

disenfranchise sb

12

zwołać referendum w jakiejś sprawie

call a referendum on sth

13

przebywać

reside

14

być gorszym, być o niższym statusie od czegoś

be inferior to sth

15

ustępować ze stanowiska

step down