L'égalité des sexes Flashcards Preview

Français > L'égalité des sexes > Flashcards

Flashcards in L'égalité des sexes Deck (41):
0

Założyć, zbudować

Fonder

1

W ciągu / wewnątrz / w ramach

En sein de

2

Niewypał
Nieudacznik
Spalenie na panewce

Raté

3

Zaognić, rozjątrzyć

Envenimer

4

Spieszyć
Zepchnąć

Précipiter

5

Gwarantować

Garantir

6

Zarządzać (ogniskiem domowym)
Rozkazać
Panować

Commander (au foyer)

7

Wobec
Odnośnie do

À l'égard de

8

Znieść
Obalić

Abolir

9

Przede wszystkim

En principe

10

Równy kompan

Une compagne égal à

11

Wykorzystywanie

L'exploitation de

12

Mizoginista
Wróg kobiet

Misogyne

13

Lalka reklamowa /coś na pokaz

La poupée publicitaire

14

Pozostawać

Demeurer

15

Trwać, utrzymywać się
Upierać się

Persister

16

Żądanie, roszczenie
Domaganie się

Revendication

17

Zwolennik dominacji mężczyzn nad kobietami

Un phallocrate

18

Sformalizować

Officialiser

19

Usprawiedliwiać

Justifier

20

Poddać cos komuś

Soumettre qch à qu'un

21

Prace domowe

Un travail domestique

22

Świeckie społeczeństwo

Une société profane

23

Bezwiednie, nieświadomie

Inconsciemment

24

Mentalność zbiorowa

La mentalité collective

25

Mężczyzna jako symbol siły wyższej

Le mâle en tant que symbole de force supérieure

26

Niemniej

Néanmoins

27

Dusza

Une âme

28

Dopełniające się

Complémentaires

29

Przestarzały

Dépassé

30

Obiekt erotyczny

Un objet erotique

31

Mniej ważny
Gorszy

Inférieure

32

Nabyć

Acquérir

33

Męstwo

La virilité

34

Dany szacunek

Une considération accordée à

35

Przyjąć, wziąć (na siebie)

Assumer

36

'Nie' dla... (czegoś)

Non à... (la stupide égalité)

37

Nosić piersi (?)

Porter les seins

38

Niszczyciel(ski)
Burzyciel
Pustoszący

Dévastateur

39

Utrzymać
Zatrzymać

Détenir

40

Poszukujący
Podczas poszukiwań

En quête de