La Famille Flashcards Preview

Français > La Famille > Flashcards

Flashcards in La Famille Deck (41):
0

Antykoncepcja

La contraception

1

Rozwód za obopólną zgodą

La divorce par consentement mutuel

2

Aborcja
(Przerwanie ciąży)

L'IVG (interruption volontaire de grossesse)

3

Zmienić (gwałtownie) wytyczne rodzinne

Bouleverser les repères familiaux

4

Redefinicja ról mężczyzny i kobiety

La redéfinition des rôles de l'homme et de la femme

5

Autonomia seksualna i profesjonalna

L'autonomie sexuelle et professionnelle

6

Oboje

Tous les deux

7

Obowiązki, zadania

Les tâches

8

Zmywać

Faire la vaisselle

9

Zabrać/zawieźć dzieci do szkoły

Emmener les enfants à l'école

10

Dzielić po połowie

Partager pour moitié

11

Życie małżeńskie

La vie conjugale

12

Prosty, zwykły, niewyszukany
Mieszczański

Bourgeois

13

Połączyć się

S'unir

14

Wspólne życie

Cohabitation

15

Dzieci urodzone poza małżeństwem

Les enfants nés hors mariage

16

Zalety/bonusy fiskalne i prawne

(Profiter) d'avantages fiscaux et juridiques

17

Lista życzeń (wczesniej ustalona)

Une liste préétablie

18

Popularny sposób

Un grand mode de / manière de

19

Dotyczyć

Concerner

20

Kontrakt (+odpowiedni czasownik)

Un contrat (passer entre)

21

Pozostać singlem

Rester le célibat

22

Cos ulubionego, faworyt

La bien-aimée

23

W obliczu

Face à

24

Zestarzeć się

Se vieillir

25

Wyludniać

Dépeupler

26

Ustanawiać

Mettre en place

27

Proaktywny (zachęcający do aktywności)

Volontariste

28

Wyraźny wzrost narodzin

Une nette augmentation des naissances

29

Zasiłki rodzinny
Pomoc doraźna poczynając od (drugiego dziecka)

Les allocation familiales
Une aide directe à partir de

30

Uzgodnić redukcje podatków

Accorder des réductions d'impôts

31

Dostęp do burs studenckich

Accès aux bourses d'études

32

Niewystarczający

Insuffisant

33

Przyjąć, powitać

Accueillir

34

Upośledzenie

Un handicap

35

Macierzyństwo
Urlop macierzyński, rodzicielski, płatny, tacierzyński

La maternité
Le congé maternité, parental, rémunéré, de paternité

36

Wychować dziecko

Élever un enfant

37

Odtąd, od tej chwili, na przyszłość

Désormais

38

Żłobek (2)

La crèche
L'halte-garderie

39

Pogodzić

Concilier

40

Przedszkole

L'école maternelle