L'émancipation Flashcards Preview

Français > L'émancipation > Flashcards

Flashcards in L'émancipation Deck (40):
0

Filar ogniska domowego
Kura domowa

Pilier du foyer
Une femme de foyer

1

Zacierać się + syn

S'estomper
Commencer à disparaître

2

(Mieć) dostęp do

Accéder à

3

Milczeć

Se taire

4

Żyć w cieniu (swojego męża)

Vivre dans l'ombre de son mari

5

Utorować / Otworzyć (komuś) drogę do

Ouvrir (à qu'un) la voie de

6

Zdobyć prawo do

Obtenir le droit de (vote)

7

Natomiast

En revanche

8

Stać sie wolnym, zeby (dostać prawo do czegoś)

Devenir libre de (exercer une profession)

9

Autoryzacja, zgoda

L'autorisation de

10

Być rządzonym przez

Être dirigé par

11

Zdobywać (kraj)
Zdobycze

Conquérir (un pays)
Les conquêtes

12

Rzeczy zaczynają się tak naprawdę ruszać / dziać

Les choses commencent vraiment à bouger

13

Zwiększać liczbę

Se multiplier

14

Wysłać w kosmos

Envoyer dans l'espace

15

Walka prowadzona przez... żeby...

La lutte menée par... pour...

16

Fundamentalizm muzułmański

L'intégrisme musulman

17

Zmienić (ich) sytuację

Changer (leur) condition

18

Fundamentalny składnik

Un facteur fondamental

19

Wspólny punkt

Un point commun

20

Wstąpić na wyższą uczelnię

Intégrer la magistrature

21

Wojsko

L'armée

22

Pozbyć się uprzedzeń

Se débarrasser des préjugés

23

Poddać się
Doświadczyć
Cierpieć
Znosić

Subir

24

Włożone wysiłki

Les efforts fournis

25

Uciec się do

Avoir recours à

26

Wykorzystanie
Aplikacja

L'application

27

Kwoty
Limit
Kontyngent

Les quotas

28

Prawo ustanawia / zastrzega sobie

La loi stipule que
(stipuler)

29

Zawierać

Comporter

30

Wdrożyć
Używać / posługiwać się

Mettre en œuvre

31

W wielu dziedzinach

Dans de nombreux domaines

32

Postrzegać coś jedynie jako

Considérer qch uniquement comme

33

Los czegoś / kogoś

Le sort de

34

W reżimie

Sous le régime

35

Symbol

L'emblématique de

36

Uciśniony

Opprimé

37

Okaleczony
Kaleka, inwalida

Mutilé
=blessé

38

Wziąć pod uwagę

Prendre en compte

39

Pod groźbą przemocy

Sous la menace de la violence