Le Petit Nicolas et les copains Flashcards Preview

Franske Sætninger > Le Petit Nicolas et les copains > Flashcards

Flashcards in Le Petit Nicolas et les copains Deck (41)
Loading flashcards...
1

Agnan begyndte at skrige og græde

Agnan s'est mis à crier et à pleurer

2

Han sagde, at det var snyd.

Il a dit que c'était de la triche.

3

Bouillonen, det er vores opsynsmand og en dag vil jeg fortæller jer hvorfor man kalder ham sådan.

Le Bouillon, c'est notre surveillant, et un jour je vous raconterai pourquoi on l'appelle comme ça.

4

Jeg vil ikke forsøge at forstå jeres historier.

Je ne vais pas essayer de comprendre vos histoires.

5

Hvis jeg hører jer igen, så raser jeg.

Si je vous entends encore, je sévirai.

6

Gå og drik et glas vand uden at trække vejret

Allez boire un verre d'eau sans respirer.

7

Du vil låne os dem, dine briller, når vi bliver udspurgt?

Tu nous les prêteras, tes lunettes, quand on sera interrogés?

8

Det er ikke besværet værd at have briller, hvis man ikke kan se ud af dem.

Ce n'est pas la peine d'avoir des lunettes si on ne peut pas voir à travers.

9

Du må ikke slå mig. Jeg har briller.

Tu ne peux pas me taper dessus. J'ai des lunettes.

10

Han kom løbende.

Il est arrivé en courant.

11

Jeg vil ikke høre mere tale om briller

Je ne veux plus entendre parler des lunettes.

12

Uden brillerne gik det ikke.

Sans les lunettes ça n'a pas marché.

13

Han laver regnskabet på kontoret hvor far arbejder

Il fait le comptable dans le bureau où travaille papa

14

Det forlyder at han har en dreng på min alder

Il paraît qu'il a un garçon qui a mon âge
(il paraît que = it appears that = det lader til/det forlyder)

15

Det var ikke længe siden at han havde købt huset

Ça ne faisait pas longtemps qu'il avait acheté la maison

16

Han noterede på et stykke papir

Il a inscrit sur un papier
(inscrire = notere)

17

Vi passerer under en jernbanebro

On passe sous un pont de chemin de fer

18

Det er ligeud indtil vejkrydset

C'est tout droit jusqu'au carrefour

19

Ude af stand til at stå tidligt op

Incapable de se lever de bonne heure

20

Jeg har kæmpet for at få dette komfur igang

Je m'escrime à faire marcher cette cuisinière (s'escrimer à)

21

beskæftige sig med/tage sig af

s'occuper de

22

Forstår du?

Tu te rends compte?

23

Hvert eneste af træerne

Chacun de ces arbres

24

Det er ikke lige meget om

C'est ne tout de même pas pour que

25

"I'd rather not".

J'aimerais mieux pas.

26

Gøre rent

Faire le ménage

27

Have en masse besvær med at gøre rent

Avoir bien du mal à faire le ménage.

28

Være stolt af

être fier de

29

Tomaterne var endnu ikke helt modne

Les tomates n'étaient pas encore tout à fait mûres

30

Stegen var helt sort udenpå -
men indeni -
det var som om den ikke var stegt overhovedet

Le rôti était tout noir dehors -
mais dedans -
c'était comme il n'était pas cuit du tout