Les 14 Flashcards Preview

Totaal - Nederlands > Les 14 > Flashcards

Flashcards in Les 14 Deck (83):
1

Not (a single) one

Geen één

2

Then

Toen

3

Later / soon

Straks

4

Temporary employment agency

Het uitzendbureau

5

Fortunately / luckily

Gelukkig

6

Building

Het gebouw

7

Accessible / attainable

Bereikbaar

8

Important

Belangrijk

9

Supplier

De leverancier

10

History

De geschiedenis

11

To found

Oprichten

12

Office furniture

Het kantoormeubilair

13

Desk

Het bureau

14

Office/deskchair

De bureaustoel

15

Cupboard

De kast

16

To specialize in

(Zich) specialiseren (in)

17

To put away / to file

Opbergen

18

Filing cabinet

De archiefkast

19

Production department

De productie-afdeling

20

Personnel / staff

Het personeel

21

To talk about

Het hebben over

22

To show

Laten zien

23

Financial

Financieel

24

Accounting

De administratie

25

Invoicing

De facturering

26

Commercial (not like an ad)

Commercieel

27

The opposite side

De overkant

28

Purchase

De inkoop

29

Portrait

Het portret

30

Queen

De koningin

31

King

De koning

32

Production hall

De productiehal

33

Storage

De opslag

34

Raw material

De grondstof

35

Pregnancy/maternity leave

Het zwangerschapsverlof

36

ill

Ziek

37

Temporarily

Tijdelijk

38

Part-time

Parttime

39

Work activities

De werkzaamheden

40

Suitable

Geschikt

41

Candidate

De kandidaat

42

To settle / conclude

Afhandelen

43

Crown princess

De kroonprinses

44

Prince

De prins

45

Kingdom

Het koninkrijk

46

Monarchy

De monarchie

47

Democracy

De democratie

48

Republic

De republiek

49

President

De president

50

Constitution

De grondwet

51

The people

Het volk

52

National anthem

Het volkslied

53

Politics

De politiek

54

Politician

De politicus

55

Government

De regering

56

Authorities

De overheid

57

Parliament

Het parlement

58

Upper chamber / house

De eerste kamer

59

Lower chamber / house

De tweede kamer

60

Ministry / department

Het ministerie

61

Minister

De minister

62

Premier

De premier

63

Prime-minister

De minister-president

64

Political party

De politieke partij

65

Home affairs

Binnenlandse zaken

66

Foreign affairs

Buitenlandse zaken

67

Defense

De defensie

68

Finances

De financiën

69

Public health

De volksgezondheid

70

Employment

De werkgelegenheid

71

Province

De provincie

72

Municipality

De gemeente

73

Embassy

De ambassade

74

Consulate

Het consulaat

75

Ambassador

De ambassadeur

76

Consul

De consul

77

Election

De verkiezing

78

To vote

Stemmen

79

The vote

De stem

80

Suffrage

Het kiesrecht

81

Majority

De meerderheid

82

Minority

De minderheid

83

Presentation file

De presentatiemap