Les 19 Flashcards Preview

Totaal - Nederlands > Les 19 > Flashcards

Flashcards in Les 19 Deck (72)
Loading flashcards...
1

In advance

Vooraf

2

To make one's excuse

Zich afmelden

3

To be busy

Het druk hebben

4

First of all

Ten eerste

5

Agenda

De agenda

6

To add

Toevoegen

7

Minutes (of a meeting)

De notulen

8

By the way

Trouwens

9

To be afraid of

Bang zijn voor

10

Item on the agenda

Het agendapunt

11

Alteration / rebuilding

De verbouwing

12

To be

Worden

13

To clear

Ontruimen

14

Then / next

Vervolgens

15

Floor covering

De vloerbedekking

16

To take into account

Rekening houden met

17

Ready

Klaar

18

To equip / organise

Inrichten

19

Up till now

Tot nu toe

20

Showroom

De showroom

21

Press

De pers

22

To print

Drukken

23

Absolutely

Zonder meer / absoluut

24

Discussion

De discussie

25

To put

Stellen

26

In favour for

Het eens zijn met

27

Against

Tegen

28

To guess

Raden

29

To agree with

Het eens zijn met

30

Easily

Best (I don't like this translation)