Les 19 Flashcards Preview

Totaal - Nederlands > Les 19 > Flashcards

Flashcards in Les 19 Deck (72):
1

In advance

Vooraf

2

To make one's excuse

Zich afmelden

3

To be busy

Het druk hebben

4

First of all

Ten eerste

5

Agenda

De agenda

6

To add

Toevoegen

7

Minutes (of a meeting)

De notulen

8

By the way

Trouwens

9

To be afraid of

Bang zijn voor

10

Item on the agenda

Het agendapunt

11

Alteration / rebuilding

De verbouwing

12

To be

Worden

13

To clear

Ontruimen

14

Then / next

Vervolgens

15

Floor covering

De vloerbedekking

16

To take into account

Rekening houden met

17

Ready

Klaar

18

To equip / organise

Inrichten

19

Up till now

Tot nu toe

20

Showroom

De showroom

21

Press

De pers

22

To print

Drukken

23

Absolutely

Zonder meer / absoluut

24

Discussion

De discussie

25

To put

Stellen

26

In favour for

Het eens zijn met

27

Against

Tegen

28

To guess

Raden

29

To agree with

Het eens zijn met

30

Easily

Best (I don't like this translation)

31

Non smoking

Rookvrij

32

To be right

Gelijk hebben

33

To smell bad

Stinken

34

Towards / opposite

Tegenover

35

On the one hand

Aan de ene kant

36

On the other hand

Aan de andere kant

37

To approve

Instemmen

38

To depend on

Afhangen van

39

To understand

Begrijpen

40

Shed

Het afdak

41

The ashtray

De asbak

42

Remark

De opmerking

43

To telephone

Telefoneren

44

Telephone

De telefoon

45

Wireless

Draadloos

46

Mobile

Mobiel

47

(Phone)set

Het toestel

48

Subscription

Het abonnement

49

Phone credit

Beltegoed

50

Answering machine

Het antwoordapparaat

51

Voice-mail

De voicemail

52

Telephone number

Het telefoonnummer

53

Subscriber number

Het abonneenummer

54

Area code

Het netnummer

55

To pick up

Opnemen

56

To hang up

Ophangen

57

To call

(Op)bellen

58

To call back

Terugbellen

59

To reach

Bereiken

60

To spell

Spellen

61

Telephone book

Het telefoonboek

62

To put through to

Doorverbinden met

63

Present

Aanwezig

64

Absent, not in

Afwezig

65

No answer

Geen gehoor

66

Line

De lijn

67

Engaged (phone line)

Bezet

68

Appointment

De afspraak

69

To change / reschedule

Verzetten

70

Urgent

Dringend

71

Don't mention it

Graag gedaan

72

You're welcome

Tot uw dienst / graag gedaan